Palliativ vårdavdelning, SPSV

På vår palliativa vårdavdelning (tidigare hospice) vårdas 20 patienter, som alla har svåra sjukdomstillstånd som inte går att bota. Vårdtiden varierar, vanligast är några veckor. Korta vårdperioder förekommer för att komma till rätta med svåra symtom för att sedan kunna komma hem igen.

Tidigare hospiceavdelningen på Ersta byter nu namn till palliativ vårdaavdelning. Förutom namnbytet är vården vi utför densamma.    

Den specialiserade palliativa vården vid Ersta sjukhus genomsyras av en helhetssyn på människan som innefattar alla aspekter av livet. Vården är inriktad på att lindra patientens symtom och skapa största möjliga livskvalitet. Du kan läsa mer om vad palliativ vård innebär här. Vi lägger stor vikt vid att patienten får behålla sitt självbestämmande och sin självbild trots svår sjukdom.

Trygghet och specialistkompetens

Hos oss finns en erfaren och trygg personalgrupp. Vi är specialiserade inom cancer, smärtlindring, palliativ omvårdnad och palliativ medicin. I teamet runt patienten och de närstående ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Vi samarbetar vid behov och önskemål med  sjukhuskyrkan. För oss är respekt, delaktighet och trygghet viktigt. Vårt mål är att både patienter och närstående ska få det stöd som de behöver under sin vistelse hos oss.

Välkomnande miljöer

Avdelningen är utformad för att  vara så välkomnande som möjligt. Alla patienter vårdas i enkelrum med eget badrum och plats för närstående att övernatta vid behov. Bland våra stående inslag finns massage, skapande verkstad, vårdhund och clowner.

Utsikt över Stockholm vid Ersta sjukhus

På avdelningen finns en vacker matsal och ett vardagsrum med lekhörna för att främja samvaro. Här finns också två terrasser med utsikt över Stockholm. Vårt centrala läge på Södermalm med närhet till caféer och restauranger ger goda möjligheter till besök och möten utanför avdelningen.

Ersta palliativa vårdavdelning

1

När kan man få vård på Ersta palliativa avdelning?

Vi bedriver specialiserad palliativ vård. Det innebär att vi tar emot patienter med obotliga sjukdomstillstånd. Vården inriktas på att lindra och förebygga komplexa symtom.

2

Hur kommer jag till er?

För att komma till oss behövs remiss, vänd dig till din behandlande läkare.

3

Hur jobbar ert vårdteam?

Vi är specialiserade inom cancer, smärtlindring, palliativ omvårdnad och palliativ medicin. Den specialiserade palliativa vården vid Ersta sjukhus genomsyras av en helhetssyn på människan och innefattar alla aspekter av livet. Vården är inriktad på att lindra patientens symtom och skapa största möjliga livskvalitet.

Kontakta vår palliativa vårdavdelning

Telefon
Expedition 08-714 66 05

Besöksadress
Ersta sjukhus
Fjällgatan 44, plan 4

Palliativ vårdavdelning
Enhetschef Aine Brodd
Telefon: 08-714 61 99