Akalasi - ett tillstånd som gör det svårt att svälja

Akalasi är en kronisk störning i matstrupens motorik som leder till sväljningssvårigheter. På Ersta sjukhus får patienterna de mest avancerade behandlingarna som finns idag.

Akalasi innebär att både mat och vätska får svårt att passera från matstrupe till magsäck. Det är en mycket ovanlig sjukdom som oftast drabbar personer mellan 20 och 40 år, men den förekommer i alla åldrar. Sjukdomens huvudorsak är fortfarande okänd men man tror att den beror på att nerver som sköter rörligheten i matstrupen skadas.

Kirurgi minskar muskelkrampen

All behandling för akalasi syftar till att minska muskelkrampen i matstrupens nedersta del. Den vanligaste behandlingsformen är titthålsoperation. Då delas muskulaturen i matstrupens vägg så att motståndet minskar och mat och dryck kan passera lättare.

Forskning och utveckling

På kirurgkliniken vid Ersta sjukhus har vi lång erfarenhet av att behandla olika typer av godartade matstrupssjukdomar. Hos oss opereras 40-60 patienter per år från hela Sverige. Vår forskningsavdelning är drivande när det gäller att utveckla nya behandlingsmetoder för bland annat akalasi.

Forskningsstudie om gastroskopi

Som enda sjukhus i Sverige opererar vi vissa akalasipatienter med hjälp av gastroskopimetoden poem (peroral endoskopisk myotomi). Det innebär att kirurgen går ner via matstrupen med ett instrument i stället för att göra ett kirurgiskt snitt genom huden. Denna operation görs än så länge inom ramen för en stor internationell studie som jämför resultatet av titthålskirurgi och poem.

Efter akalasioperationen

Efter en akalasioperation kan man oftast börja äta skonkost redan dagen efter ingreppet. Man är vanligtvis kvar på sjukhuset 1-2 dygn. All kirurgisk behandling kan ge komplikationer men när det gäller akalasioperationer är de mycket sällsynta. Om du får nya smärtor efter utskrivning ska du genast ta kontakt med oss. Vi har möjlighet att ta emot våra opererade patienter dygnet runt.

Våra operationer

Läs om vilka fler operationer vi genomför vid Ersta sjukhus.

Läs mer om oss

Här hittar du information om vår kirurgi- och anestesiklinik.

Vår patientvägledare

Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår patientvägledare.