Autoimmuna leversjukdomar

AIH (Autoimmun Hepatit), PBC (Primär Biliär Kolangit) samt PSC (Primär Skleroserande Kolangit) är de tre vanligaste autoimmuna leversjukdomarna.

Dessa sjukdomar är som tur är relativt ovanliga. Obehandlade kan de leda till att levern skadas och att man med tiden utvecklar en skrumplever (levercirros).

Vad ger autoimmun leversjukdom för symtom?

Oftast inga alls. Det upptäcks oftast pga försämrade levervärden. Trötthet är ett generellt vanligt symtom. PBC ger ofta klåda. Sent i sjukdomsförloppet när man utvecklat en skrumplever kan är symtom som inkluderar klåda, gula ögonvitor, vätska i bukhålan samt blödningar från magsäcken uppstå. PSC går ofta tillsammans med inflammatorisk tarmsjukdom.

Går sjukdomen att behandla?

Autoimmun hepatit går att behandla med flera olika immunsänkande läkemedel i första hand kortison. PBC går att behandla med läkemedel som förändrar gallflödet vilket hos majoriteten av patienterna bromsar sjukdomsutvecklingen och lindrar symtom som tex klåda. För PSC finns för närvarande tyvärr ingen etablerad effektiv behandling.

Hur upptäcks autoimmun leversjukdom?

Hos de flesta upptäcks den då man utreder andra sjukdomssymtom vilket gör att man kontrollerar levervärden eller ser att levern ser avvikande ut vid olika typer av röntgenundersökningar.

Hur går utredningen till?

Det tas många olika blodprover samt oftast någon form av röntgen eller ultraljud för att om möjligt se vilken sjukdom det rör sig om samt hur långt gången den är. Finns det en osäkerhet kring vilken sjukdom det rör sig om eller om man vill närmare bedöma leverns funktion utförs i särskilda fall en nålbiopsi från levern. Denna utförs i lokalbedövning av röntgenläkare här på Ersta sjukhus.

Kan autoimmuna leversjukdomar smitta?

Nej.