Sjukdom och symptom

Blodfettsrubbning (lipidrubbning)

På hjärtmottagningen utreder och behandlar vi blodfettsrubbning.

Vad är blodfettsrubbning?

Blodfetter, kolesterol och triglycerider utgör viktiga byggstenar i kroppens funktioner. De tillförs via kosten och bildas också i levern, men ibland kan det bli en obalans i dessa så att blodfetterna stiger, så kallad blodfettsrubbning (lipidrubbning). Blodfettsrubbning är viktigt att behandla då det kan utgöra en riskfaktor för framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Utredning av blodfettsrubbning

På hjärtmottagningen kontrollerar vi dina blodfetter genom blodprover och bedömer vilken risk som finns att du utvecklar framtida hjärt- och kärlsjukdom. Förhöjda blodfetter kan tillsammans med andra riskfaktorer, till exempel högt blodtryck, kärlkramp, tidigare stroke eller genomgången hjärtinfarkt, utgöra en riskfaktor som måste behandlas med läkemedel.

Behandling av blodfettsrubbning

I vissa fall räcker kost- och livsstilsförändringar för att behandla blodfettsrubbning.

Vid genomgången hjärtinfarkt eller stroke behandlas du med blodfettssänkande läkemedel. Det är då mycket viktigt att regelbundet kontrollera blodfetterna för att se att insatt behandling har effekt.

Sköterskemottagningen ger råd om livsstilsförändringar och information om läkemedelsbehandling. Vi erbjuder kontakt med vår dietist som kan ge dig råd kring lämpliga kostförändringar, kontakt med fysioterapeut samt hjälp med rökstopp.