Sjukdom och symptom

Blodfettsrubbning (lipidrubbning)

Blodfetter, kolesterol och triglycerider, utgör viktiga byggstenar i kroppens funktioner. Vi tillför dem via kosten och de bildas också i levern. Ibland kan det bli en obalans i dessa så att blodfetterna stiger.

Blodfetter, kolesterol och triglycerider, utgör viktiga byggstenar i kroppens funktioner. Vi tillför dem via kosten och de bildas också i levern. Ibland kan det bli en obalans i dessa så att blodfettsnivåerna stiger.

Andelen av det onda kolesterolet LDL kan stiga vid vissa tillstånd och utgör en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Vissa ärftliga former av högt kolesterol finns och det är viktigt att man hittar och behandlar dessa.

På hjärtmottagningen kontrolleras blodfetterna genom blodprover och man bedömer risken för patienten att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Förhöjda blodfetter kan tillsammans med andra riskfaktorer, till exempel högt blodtryck, kärlkramp eller genomgången hjärtinfarkt, utgöra en riskfaktor som måste behandlas med läkemedel. Ibland räcker det med kost- och livsstilsförändringar. Vi erbjuder kontakt med vår dietist som kan ge dig råd kring lämpliga förändringar.