Bråckoperation på Ersta sjukhus

På kirurgkliniken erbjuder vi operationer för de flesta typer av bråck, däribland ljumskbråck och bukväggsbråck såsom ärrbråck, navelbråck, epigastricabråck och spigelibråck. Många av ingreppen görs med titthålsteknik, vilket i de flesta fall innebär snabbare återhämtning.

Ersta sjukhus är specialister på bråckoperationer. Vi gör olika typer av bråckoperationer, ljumskbråck, ärrbråck, navelbråck, epigastricabråck och abdominell rektusdiastas. Varje år gör vi omkring 600 ljumskbråck och omkring 300 bråckoperationer på kirurgkliniken.

Operation vid bråck

En bråckoperation utförs under narkos alternativt med ryggbedövning eller lokalbedövning. Om du har speciella önskemål eller frågor kan du få träffa en narkosläkare på öppenvårdsmottagningen före operationen. 

Operationen sker som regel via ett snitt i ljumsken. Bråcksäcken tas bort och bukväggen förstärks ofta med hjälp av ett nät som täcker det försvagade området. 

Efter operation

Efter operationen kommer du först till uppvakningsavdelningen. Efter ett par timmars observation där får du komma tillbaka till vårdavdelningen. De flesta har ganska lindriga besvär efter den här typen av operation, men många nyopererade känner av viss värk och smärta i operationsområdet.

Du kan räkna med att gå hem operationsdagen eller dagen efter operation. Den normala sjukskrivningstiden är 1-3 veckor.

Våra operationer

Läs om vilka fler operationer vi genomför vid Ersta sjukhus.

Läs mer om oss

Här hittar du information om vår kirurgi- och anestesiklinik.

Vår patientvägledare

Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår patientvägledare.