Sjukdomar och symptom

Endokrinologiska tillstånd

Många av kroppens processer styrs av det endokrina systemet som via hormoner reglerar en rad olika funktioner. Det kan handla om saltbalans, tillväxt, ämnesomsättning, fortplantning eller akut stress.

Hormonerna tillverkas i ett flertal olika körtlar och nivåerna i blodet regleras ofta via andra hormoner. Ibland uppstår störningar i de hormonproducerande körtlarna vilket får konsekvenser för individens hälsa. På endokrinmottagningen utreds och behandlas störningar i det endokrina systemet.

Utredning av binjuresjukdom

Binjurarna producerar blodtrycks- och saltbalansreglerande hormoner, stresshormoner och könshormoner. Den vanligaste orsaken till binjureutredning är utredning av binjureincidentalom, det vill säga att man vid en röntgenundersökning av bukorgan råkat påvisa en förstoring av ena eller båda binjurarna.

Vid utredningen får patienten genomgå en blodprovstagning för att säkerställa att hormonproduktionen från binjurarna är normal. Ibland kompletteras utredningen med ytterligare röntgenundersökningar och provtagningar upp till två år efter den första utredningen. Många gånger kan man avsluta uppföljningen tidigare. Om en avvikande hormonproduktion påvisas eller om binjuren är särskilt stor eller avvikande i sin form kan man behöva operera bort binjuren. Detta beslutas i samråd med endokrinologisk kirurgspecialist och röntgenspecialister på landstingsgemensamma behandlingskonferenser. 

Vid misstanke om brist på hormoner som produceras i binjurarna kan diagnos fastställas genom blodprovstagning, ibland kompletterad med ACTH-test eller Synachtentest, som är ett ”arbetsprov” för binjurens förmåga att producera kortisol.

Addisons sjukdom

Kortisol- och aldosteronbrist som uppstår till följd av autoantikroppar kallas Addisons sjukdom. Symptom vid Addisons sjukdom är trötthet, viktförlust, magbesvär, lös avföring, muskelvärk och stelhet, som oftast är värst på morgonen. I samband med annan sjukdom eller stress kan kortisolbristen bli uttalad och livsfarlig med blodtrycksfall och saltbalansrubbningar som kräver akut omhändertagande för omedelbar kortisontillförsel och dropp.

Sjukdomen är ovanlig, men på grund av sin allvarlighetsgrad viktig att diagnostisera. Patienter med fastställd sjukdom behöver livslång behandling med kortisontabletter samt tabletter som ersätter aldosteron, det saltbalans och blodtrycksreglerande hormonet. Vid feber eller akuta sjukdomstillstånd ska ersättningsdoserna ökas. Vid kräkningar eller misstanke om att man inte fått i sig tablettkortisonet måste akut sjukvård sökas, läs mer på Svenska endokrinologföreningen.

Rubbningar i kalkbalansen

Utredning av högt respektive lågt blodcalcium för diagnostik av bisköldkörtlarnas funktion görs med stöd av sjukdomshistoria och blod- och urinprovtagning. Vid överskott på bisköldkörtelhormon görs ofta en bedömning på endokrinkirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ibland kompletteras utredningen med bentäthetsmätning.

Hypofysens sjukdomar

På Ersta sjukhus diabetes- och endokrinmottagning genomför vi inledande utredning av hypofysens sjukdomar med överproduktion och brist på hormon. Överproduktion av hormonet prolaktin är den vanligaste rubbningen och kan ge upphov till huvudvärk, mensrubbning hos kvinnor, ändrad lust och sexuell förmåga hos båda könen samt mjölksekretion från brösten. Den kan bero på en godartad tumör i hypofysen, ett prolaktinom, som oftast behandlas med tabletter. Ibland finner man att överproduktionen är orsakad av annan pågående medicinering som då kan behöva justeras.