Gallstensbesvär

Ersta sjukhus är specialister på gallstensoperationer. Varje år gör vi omkring 400 gallstensoperationer på kirurgkliniken. Det är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen med omkring 12 000 operationer per år i Sverige.

Galla bildas i levern och utsöndras till tarmen genom gallgången. Gallblåsan sitter som en sidoutväxt på gallgången och är en förvaring för galla. När man äter går en signal till gallblåsan som då drar ihop sig så att gallan töms genom gallgången ut i tarmen och blandas med maten. Gallan spjälkar fettet i födan.

Vid ett gallstensanfall kan blåsan inte tömma sig då en sten täpper till mynningen. Ibland är det förenat med illamående och kräkningar. Anfallet ger svåra smärtor i övre delen av buken och ibland strålar smärtan ut i ryggen och upp mot skulderblad och axlar.

Vid en operation opereras gallblåsan och stenarna bort. Det går bra att klara sig utan gallblåsa. 85–90 procent av patienterna blir bra efter operationen. Några patienter kommer att få diarré och magsmärtor vid för stort intag av fett och en del kommer att ha ihållande diarré, vilket i så fall bör utredas av läkare.

Risker med gallstensoperation

Ingreppet är inte utan risker. I sällsynta fall drabbas patienten av större blödning under eller efter operationer, och det förekommer också gallgångsskador. Diskutera gärna detta med den kirurg som skriver in dig på operationsdagen.

Så går en gallstensoperation till

Operationen utförs med titthålsteknik (laparoskopisk teknik). Buken hålls utspänd med hjälp av koldioxid. Via fyra små snitt förs kameran och olika instrument in i buken. Gallblåsan lösgörs från sitt fäste vid levern. Gallblåsan med sitt innehåll av sten tas ut genom ett av de små snitten i bukväggen. Koldioxiden släpps ut innan huden sys ihop.

Ibland är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation inte går att genomföra, då övergår man från titthålsteknik till öppen operation. Detta sker under samma narkos och slutresultatet blir detsamma – gallblåsan med eventuella stenar avlägsnas.

Information till patienter

Lider du av gallbesvär och ska opereras hos oss? Här hittar du information särskilt riktad till dig.

Att opereras för gallsten

Kommer jag att ha ont efter operationen?

Här hittar du som är opererad för gallsten svar på de vanligaste frågorna vi får efter operationen.

Frågor och svar gallstensoperation

Våra operationer

Läs om vilka fler operationer vi genomför vid Ersta sjukhus.

Läs mer om oss

Här hittar du information om vår kirurgi- och anestesiklinik.

Vår patientvägledare

Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår patientvägledare.