Sjukdom och symptom

Hjärtinfarkt

Hjärtat har flera kranskärl som utgår från vår stora kroppspulsåder (aorta) och delar upp sig i flera grenar i hjärtmuskeln. Från aorta avgår två kranskärl, det högra och det vänstra. Vänster kranskärl delar upp sig i två grenar, den circumflexa artären och den främre nedåtgående.

Hjärtat behöver, för sin pumpförmåga och elektriska aktivitet, syresatt blod. Vid en tilltäppning av ett kranskärl till hjärtat uppstår syrebrist i den del av hjärtmuskeln som försörjs av blodkärlet vilket leder till en hjärtinfarkt.

Vid syrebrist kan man få följande symptom:

  • ont i bröstet
  • illamående
  • kallsvett

Ovanstående symptom tillsammans med EKG och specifika blodprover kan bekräfta en hjärtinfarkt. EKG-kurvan visar ofta ett specifikt mönster. 

Det finns också en risk att man får rytmrubbningar i hjärtat som kan vara direkt livshotande. Ibland behöver hjärtats rytm startas om med en hjärtstartare som idag finns i alla ambulanser, offentliga lokaler etcetera. 

Kranskärlsröntgen och ballongsprängning

Vid en akut hjärtinfarkt gör man idag vanligen en kranskärlsröntgen och så kallad ballongsprängning, där man öppnar upp det avstängda blodkärlet och ett litet metallnät (stent) placeras inuti blodkärlet för att hålla det öppet. I vissa fall med många stora eller komplicerade förträngningar kan man göra en By-pass operation där man kopplar förbi avstängda blodkärl i hjärtat.

Efter en hjärtinfarkt behövs ofta en livslång medicinering för att hindra återinsjuknande och det är därför viktigt att hålla alla eventuella riskfaktorer under kontroll. 

På hjärtmottagningen följer vi upp och kontrollerar patienter som haft en hjärtinfarkt. Vi hjälper till med hälsosamtal om livsstilsförändringar, att sluta röka, dietisthjälp, blodtryckskontroller och läkarbesök.