Sjukdom och symptom

Hjärtinfarkt

På hjärtmottagningen utreder och behandlar vi hjärtinfarkt.

Vad är en hjärtinfarkt?

En hjärtinfarkt sker när ett kranskärl till hjärtat täpps till och syrebrist uppstår i den delen av hjärtmuskeln som försörjs av blodkärlet. Hjärtat behöver nämligen syresatt blod för att kunna pumpa och för sin elektriska aktivitet.

Hjärtat har flera kranskärl som utgår från stora kroppspulsådern (aorta) och som delar upp sig i flera grenar i hjärtmuskeln. Från aorta avgår två kranskärl, det högra och det vänstra. Vänster kranskärl delar upp sig i två grenar, den circumflexa artären och den främre nedåtgående.

I Sverige drabbas årligen 250/100,000 personer av hjärtinfarkt (enligt Folkhälsomyndigheten, år 2020).

Vilka symptom är vanliga vid en hjärtinfarkt?

  • Ont i bröstet, som kan stråla ut i armarna
  • Illamående
  • Kallsvettningar
  • Det kan även förekomma andra diffusa symptom, till exempel värk som strålar upp mot halsen eller käkarna och svårigheter att andas.

Om du upplever dessa symptom och är i riskzonen för kärlkramp eller hjärtinfarkt – sök alltid vård!

Utredning av hjärtinfarkt

Ovanstående symptom, tillsammans med EKG och specifika blodprover, kan bekräfta en hjärtinfarkt. EKG-kurvan visar ofta ett specifikt mönster.

Det finns också en risk att man får rytmrubbningar i hjärtat som kan vara direkt livshotande. Ibland behöver hjärtats rytm startas om med en hjärtstartare.

Behandling av hjärtinfarkt

Kranskärlsröntgen och ballongsprängning

Vid en akut hjärtinfarkt gör man vanligen en kranskärlsröntgen och så kallad ballongsprängning, där man öppnar upp det avstängda blodkärlet och ett litet metallnät (stent) placeras inuti blodkärlet för att hålla det öppet.

I vissa fall, med många stora eller komplicerade förträngningar, kan vi behöva göra en By-passoperation där vi kopplar förbi avstängda blodkärl i hjärtat.

Eftervård vid en hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt behövs ofta livslång medicinering för att förhindra återinsjuknande och det är därför viktigt att hålla alla eventuella riskfaktorer under kontroll, till exempel höga blodfetter och diabetes.

På hjärtmottagningen följer vi upp och har kontroller med dig som haft en hjärtinfarkt. Vi hjälper dig även med hälsosamtal om livsstilsförändringar, som till exempel att sluta röka, dietisthjälp, fysioterapi (hjärtgympa), blodtryckskontroller och läkarbesök.