Sjukdom och symptom

Hjärtsvikt

På hjärtmottagningen utreder och behandlar vi hjärtsvikt.

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt och att hjärtat därför inte kan upprätthålla sin pumpkraft. Hjärtsvikt drabbar cirka 40 000 svenskar per år och cirka tio procent av dem som är över 80 år drabbas.

Vilka symptom är vanliga vid hjärtsvikt?

 • Trötthet
 • Andfåddhet
 • Vätskeansamlingar i kroppens vävnader
 • Svullna underben
 • Vätska i lungorna som påverkar andningen

Vad kan orsaka hjärtsvikt?

 • Att hjärtat har blivit skadat av en hjärtinfarkt där hjärtmuskeln har blivit försvagad
 • Vissa klaffel som belastar hjärtat och orsakar hjärtsvikt
 • Speciella sjukdomstillstånd som kan vara ärftliga och som försvagar eller förtjockar hjärtmuskeln (kardiomyopatier)
 • Medfött hjärtfel
 • En längre tids hypertoni (för högt blodtryck)
 • Vissa hjärtrytmrubbningar kan utlösa eller förvärra svikt

Utredning av hjärtsvikt

Det är viktigt med en noggrann utredning för att se vad som orsakar hjärtsvikten. En vanlig undersökning är hjärtultraljud där vi tittar på hur hjärtat pumpar, undersöker hjärtats klaffar och hålrum.

EKG är också viktigt att utföra i kombination med ett blodprov, så kallat BNP, där vi mäter halten i blodet av natriuretiska peptider som utsöndras från hjärtmuskeln.

Behandling av hjärtsvikt

Hjärtsvikt kan behandlas och symptomen kan ofta förbättras. Hjärtfunktionen kan stöttas eller stabiliseras med olika läkemedel.

På hjärtmottagningen utreder vi och behandlar hjärtsvikt. Vi arbetar i ett team kring dig som patient. Teamet består av läkare, specialutbildade sviktsjuksköterskor, fysioterapeut, dietist med flera, som följer upp och kontrollerar medicinering samt behandling. Om hjärtsvikten förvärras kan du bli remitterad vidare till en annan specialistklinik.

Vid behov remitteras du till annan specialistklinik för implantation av hjärtsviktspacemaker (CRT). Pacemakerstimuleringen förbättrar hjärtats pumpförmåga. Patienter som genomgår en CRT-behandling brukar känna sig mycket bättre och får ofta en ökad fysisk kapacitet. Hjärtsviktspacemakern kontrolleras regelbundet på en pacemakermottagning.