Sjukdom och symptom

Hjärtsvikt

På hjärtmottagningen utreder vi och behandlar hjärtsvikt. Vi har specialutbildade sjuksköterskor och vi arbetar i ett team kring patienten för att följa upp och kontrollera medicinering samt behandling.

Hjärtsvikt betyder att hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Hjärtat förmår inte att upprätthålla sin pumpkraft vilket kan leda till typiska symptom som:

  • Trötthet
  • Andfåddhet
  • Vätskeansamlingar i kroppens vävnader, svullna underben eller vätska i lungorna som påverkar andningen

Vad kan orsaka hjärtsvikt?

Orsaker kan till exempel vara:

  • Att hjärtat har blivit skadat av en hjärtinfarkt där hjärtmuskeln har blivit försvagad
  • Att vissa klaffel kan belasta hjärtat och orsaka hjärtsvikt
  • Speciella sjukdomstillstånd som kan vara ärftliga och som försvagar eller förtjockar hjärtmuskeln (kardiomyopatier)
  • Medfött hjärtfel
  • Längre tids hypertoni (för högt blodtryck)
  • Vissa hjärtrytmrubbningar kan utlösa/förvärra svikt


Vilken behandling ges vid hjärtsvikt?

Det är viktigt med en noggrann utredning för att se vad som orsakar hjärtsvikten. En vanlig undersökning är hjärtultraljud där man tittar hur hjärtat pumpar, undersöker hjärtats klaffar och hålrum.

EKG är också viktigt att utföra i kombination med ett blodprov, så kallat BNP. BNP mäter halten i blodet av natriuretiska peptider som utsöndras från hjärtmuskeln. Hjärtsvikt kan behandlas och symptomen kan ofta förbättras, hjärtfunktionen kan stöttas eller stabiliseras med olika läkemedel.

På hjärtmottagningen utreder vi och behandlar hjärtsvikt. Vi har specialutbildade sviktsjuksköterskor och vi arbetar i ett team kring patienten, läkare, sköterska, fysioterapeut m.fl. för att följa upp och kontrollera medicinering samt behandling. Om hjärtsvikten förvärras kan du bli remitterad vidare till annan specialistklinik.

Vid behov remitteras du till annan specialistklinik för implantation av hjärtsviktspacemaker (CRT). Pacemakerstimuleringen förbättrar hjärtats pumpförmåga. Patienter som genomgår en CRT-behandling brukar känna sig mycket bättre och får ofta en ökad fysisk kapacitet. Denna kontrolleras regelbundet på en Pacemakermottagning.