Sjukdom och symptom

Högt blodtryck (hypertoni)

På hjärtmottagningen utreder och behandlar vi svårbehandlad hypertoni (högt blodtryck).

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck är en folksjukdom som förekommer hos cirka 10-25 procent av den vuxna befolkningen. Det är viktigt att behandla högt blodtryck då det finns en ökad risk för stroke och påverkan på hjärtat samt andra vitala inre organ.

Utredning av högt blodtryck

En blodtrycksutredning sker vanligtvis på din vårdcentral. Där utreds riskfaktorer som påverkar blodtrycket, till exempel rökning, övervikt, diabetes, ärftlighet och tecken på eventuell hjärtsjukdom.

Under en blodtrycksutredning är det vanligt att ta ett EKG och upprepade blodtrycksmätningar. Du kan också få genomgå en 24-timmars blodtrycksmätning där man ser hur ditt blodtryck varierar över dygnet. Det finns en del ovanliga former av högt blodtryck som kan bero på till exempel njursjukdom, eller hormonsjukdomar, som kan uteslutas med vanlig blodprovstagning.

På hjärtmottagningen på Ersta sjukhus utreder vi oftast mer svårbehandlade blodtryckssjukdomar för att utesluta andra bakomliggande orsaker.

Behandling av högt blodtryck

För att behandla hypertoni krävs ofta en livsstilsförändring och blodtrycksmedicinering. Medicineringen kan vara tillfällig eller behövas resten av livet.

På hjärtmottagningen kan du få hjälp med livsstilsförändringar och det finns ett team med läkare, sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter som stöttar dig. Vi kan också ge råd om rökstopp.

Det är också viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt blodtryck i hemmet med godkänd utrustning.