Sjukdom och symptom

Högt blodtryck (hypertoni)

Högt blodtryck (hypertoni) är en folksjukdom som förekommer hos cirka 10-25 procent av den vuxna befolkningen. Högt blodtryck är viktigt att hitta och behandla, då det finns en ökad risk för stroke och påverkan på hjärtat.

Vanligen börjar man med en blodtrycksutredning på sin vårdcentral där patienter med högt blodtryck utreds och behandlas. Man går även igenom riskfaktorer som påverkar blodtrycket, till exempel rökning, övervikt, diabetes, ärftlighet och tecken på eventuell hjärtsjukdom. På Ersta sjukhus hjärtmottagning utreder vi oftast mer svårbehandlade blodtryckssjukdomar för att utesluta andra bakomliggande orsaker.

Livsstilsförändring och blodtrycksmedicinering

Under en blodtrycksutredning är det vanligt att man tar ett EKG och upprepade blodtrycksmätningar. Man kan även göra en 24-timmars blodtrycksmätning där man ser hur blodtrycket varierar över dygnet. Det finns en del ovanliga former av högt blodtryck som kan bero på till exempel njursjukdom, eller hormonsjukdomar som man brukar utesluta med vanlig blodprovstagning.

Ofta behövs en livsstilsförändring och blodtrycksmedicinering som ibland kan vara tillfällig eller som behövs resten av livet.