Överföringsmottagning för ungdomar/unga vuxna med IBD

Vi har sedan 2017 ett etablerat nära samarbete med Sachsska barn- och ungdomssjukhus på Södersjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset för att överföra vården av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom från barn- och ungdoms sjukvård till vuxensjukvård.

Övergången till vuxensjukvården kan innebära stora förändringar för en del patienter och även anhöriga som haft långvarig kontakt inom barnsjukvården.

Vi på Ersta sjukhus erbjuder en särskild mottagning för detta så att uppföljning och behandling ges på ett säkert sätt och med bibehållen god kvalité. På denna mottagning jobbar läkare och sjuksköterskor med intresse för och erfarenhet av ungdomar och unga vuxna med kroniska tarmsjukdomar.

I teamet ingår:
Annika Ericson, sjuksköterska
Lena Johansson, sjuksköterska
Jenny Delin, läkare
Ulf Ellingsen, läkare
Erik Florwald, läkare