Sjukdomar och symptom

Klaffel

I hjärtat finns olika klaffar som hjälper till att reglera blodflödet från lungorna till hjärtat och för att blodet sedan skall pumpas ut genom hjärtat och förse kroppens organ med syrerikt blod.

Det kan uppstå sjukliga förändringar i klaffarna så att dessa blir förkalkade eller att det uppstår ett läckage. Detta kan upptäckas genom att man hör ett blåsljud på bröstkorgen, över hjärtat.

En vanlig undersökning av hjärtats funktion och klaffar är hjärtultraljud. En del klaffel behöver kontrolleras regelbundet för att följa utvecklingen av klaffens funktion. Detta kan leda till att du som patient remitteras vidare för operation.