Sjukdomar och symptom

Klaffel

På hjärtmottagningen utreder och behandlar vi klaffel.

Vad är klaffel?

Klaffel kan uppstå på grund av ärftlighet, men kan också vara medfödda. Det kan också uppstå sjukliga förändringar i klaffarna med tiden, så att dessa blir förkalkade eller att det uppstår ett läckage. Klaffläckage kan till exempel upptäckas genom att man hör ett blåsljud på bröstkorgen, över hjärtat.

Utredning av klaffel

För att undersöka hjärtats funktion och klaffarna gör vi ett hjärtultraljud. En del klaffel behöver kontrolleras regelbundet för att följa utvecklingen av klaffens funktion, vilket kan leda till att du som är patient hos oss remitteras vidare för operation.

Behandling av klaffel

På hjärtmottagningen undersöker och följer vi upp klaffel. Det finns flera olika typer av operationer och ingrepp för att behandla klaffel. Vilken behandling du kommer att genomgå bestäms med ansvarig läkare, beroende på vilken hjärtklaff som är skadad.

Vi har också fortsatta uppföljningsbesök med dig som har genomgått en klaffoperation.