Under - obesitasoperation

Operationsdagen

Du anländer till sjukhuset samma dag som du ska opereras. Observera att tiden du ska infinna dig på sjukhuset inte är samma som operationstiden. Vid inskrivningen träffar du en sjuksköterska för ett ankomstsamtal. Efter samtalet kommer du att få byta om till operationskläder, dina privata kläder och värdesaker låser du in i ett skåp. Nyckeln tiill skåpet ansvarar sjukksköterskan för under operationen.

Beroende på mängden kroppsbehåring vid operationsområdet kan du komma att bli rakad, det görs för att minimera infektionsrisken. Du får antibiotika, förebyggande tabletter mot illamående och smärta. Innan operationen får du träffa kirurgen som ska utföra ingreppet och som kontrollerar ditt hälsotillstånd samt märker ut operationsområdet. Medverkar du i en studie kommer forskningssjuksköterskan och hämtar upp dig för provtagning och registrering av olika mätvärden till studien. Därefter får du vänta tills det är dags för operation.

Två olika operationsmetoder

Titthålskirurgi obesitaspatient

Det finns i dagsläget två olika operationsmetoder som utförs på Ersta sjukhus, Gastric bypass (GBP) och Gastric sleeve (Sleeve gastrektomi) för obesitaskirurgi. Det finns mer utförlig dokumentation av resultat efter Gastric bypass, framförallt vad det gäller uppföljning över lång tid. Men för många patienter har dock Sleeve gastrektomi visat sig vara ett bra alternativ. Båda metoderna utförs i allmänhet med titthålskirurgi, vilket gör läkningstiden kortare och minskar risken för komplikationer jämfört med öppen kirurgi.

Matsmältningssystemet

Vårt matsmältningssystem består av matstrupe, magsäck, tunntarm och tjocktarm. Genom matstrupen går maten ner till magsäcken där magsyran bearbetar maten och bryter ner den. Tunntarmen börjar vid nedre magmunnen med tolvfingertarmen och är ungefär 25-35 cm lång. Här bryts maten ner ytterligare. I resterande tunntarm som är flera meter lång tas näringsämnen från maten upp. Tunntarmen övergår sedan i tjocktarmen. I tjocktarmen tas framförallt vätska upp. Slutligen passerar tarminnehållet vidare till ändtarmen där avföringen lämnar kroppen.

Gastric bypass (GBP)

En Gastric bypass-operation innebär att en liten ficka delas av från magsäckens övre del och kopplas direkt till tunntarmen. Detta ändrar signalerna från magtarmkanalen så att man upplever en tidigare mättnadskänsla. Dessutom minskar utrymmet i den lilla magfickan vilket gör att man automatiskt kommer att äta mindre portioner.


Gastric bypass (bild)

Kirurgen gör fem små snitt i bukväggen som blir så kallade arbetsportar. Dessa används för passage av de instrument som behövs för att genomföra operationen. Operationen görs med titthålskirurgi men i mycket sällsynta fall kan man behöva öppna bukväggen och utföra operationen med så kallad öppen kirurgi.

Vid titthålskirurgi förs koldioxid in i bukhålan vilket gör att den vidgas så att det skapas utrymme att utföra operationen. Kirurgen börjar med att skapa en liten ficka som maten ska passera igenom. Sedan för man upp tunntarmen och kopplar ihop den med fickan. Därefter görs ytterligare en koppling längre ner på tunntarmen därigenom kommer nu maten fortsättningsvis att passera.

På Ersta sjukhus utförs vid slutet av operationen en täthetskontroll, där man för in blå vätska i magsäcksfickan för att se om den övre ihopkopplingen mellan tunntarm och magsäck är tät. Förutsatt att allt ser bra ut så stängs nu de fem öppningarna i bukväggen med hjälp av häftklammer och Gastric bypass-operationen är klar.

Gastric sleeve

Gastric sleeve (sleeve gastrektomi) är en relativt ny operationsmetod för behandling av obesitas. Vid ingreppet tar man bort cirka 60-70 procent av magsäcken så att endast ett smalt rör återstår.

Gastric sleeve (bild)

Viktminskningen efter operationen beror dels på att man äter mindre eftersom känner sig mätt tidigare, dels på att magsäcken töms snabbare. Operationen sker i de allra flesta fall med titthålskirurgi, men i vissa fall behöver man öppna magen med ett snitt ovanför naveln för att kunna komma åt bättre.

Vid titthålskirurgi förs koldioxid in i bukhålan vilket gör att den vidgas så att det skapas utrymme att utföra operationen. Kirurgen gör fem små snitt i bukväggen som blir så kallade arbetsportar. Dessa används för passage av de instrument som behövs för att genomföra operationen. Operationen görs med titthålskirurgi men i mycket sällsynta fall kan man behöva öppna bukväggen och utföra operationen med så kallad öppen kirurgi.

Kirurgen tar bort större delen av magsäcken och det som lämnas kvar är en mindre rörliknande magsäck. Operationen inleds med att magsäckens ytterkant delas av från fettet som det sitter fast i. Sedan förs en slang ner i magsäcken för att utgöra en mall för rörets storlek. Därefter tas större delen av magsäcken bort med hjälp av ett särskilt instrument. Vi syr även över raden med häftklamrar som har används för att försluta öppningen för att ytterligare säkra så att inte läckage uppstår. Magsäcken som nu finns kvar är formad som en skjortärm, därav namnet Sleeve som betyder ärm.

På Ersta sjukhus utförs vid slutet av operationen en täthetskontroll, där man för ner blå vätska för att se om raden som sytts och klamrats igen är tät. Sedan tas den överblivna delen av magsäcken ut och man passar då på att undersöka den för att utesluta förändringar som till exempel polyper eller annat.

Förutsatt att allt ser bra ut så stängs nu de fem öppningarna i bukväggen med hjälp av häftklammer och Gastric sleeve-operationen är klar.