Sjukdomar och symptom

Sköldkörtelns sjukdomar (Thyroideasjukdomar)

Sköldkörtelhormonet behövs i alla organsystem och celler i kroppen och man kan säga att det är som en ”gas och broms för ämnesomsättningen”. För låg hormonproduktion kallas hypotyreos och för hög hormonproduktion kallas hypertyreos.

Sköldkörteln, som producerar hormonet, finns på halsen, i höjd med struphuvudet. Styrningen sker från hypofysen (en körtel just nedanför hjärnan) och från hypotalamus (i hjärnan). Hypofysen och hypotalamus känner av sköldkörtelhormonhalten och skickar som svar en hormonsignal, TSH, med blodbanan till sköldkörteln som därmed producerar och frisätter mer eller mindre hormon. Normalt är det en strikt balans, där hypofysens TSH leder till lagom mängd av hormonutsläpp från sköldkörteln i form av tyroxin (T4) och trijodtronin (T3).

Hypertyreos (kan även kallas tyreotoxikos eller giftstruma)

Hypertyreos beror på ökad produktion av sköldkörtelns hormoner och vanliga symtom är viktminskning trots hög aptit, svettning, darrning, hjärtklappning, ibland lös avföring, trötthet trots att det är svårt att slappna av, sömnstörning, irritabilitet. Vid en vanlig form av hypertyreos, Graves sjukdom, kan även ögonpåverkan förekomma med tryck bakom ögonen och utögdhet, rodnad och sveda i ögonen. Är du rökare bör du försöka sluta eftersom rökning försvårar ögonproblemen.

För att ställa diagnos görs provstagning av hormonhalten i blodet och även provtagning av så kallade antikroppar (TRAK) vilka är förhöjda vid Graves sjukdom. Om inte TRAK påvisas kan orsaken vara att en del av sköldkörteln producerar hormon oberoende av signalerna från hypofysen, detta på grund av ett eller flera så kallade autonoma noduli.

Graves sjukdom

Behandlingen vid Graves sjukdom med förekomst av antikroppar är i första hand tabletter som helt hämmar sköldkörtelns produktion av hormon. Efter några veckors behandling tillförs sköldkörtelhormon i tablettform och på så sätt får sköldkörteln vila och läka ut. Du kan läsa mer om sjukdom och behandling på Svenska endokrinologföreningen. Det är viktigt att under behandling med Thacapzol eller Tiotil beakta de särskilda råd som ges om feber och halsont uppstår; stoppa tillfälligt behandlingen och uppsök jour-eller akutmottagning.

För vissa är kirurgiskt borttagande av sköldkörteln (genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna) ett bättre alternativ till behandling. Till exempel om det är svårt att tåla medicinen eller om man är gravid. Det kan också bli aktuellt med kirurgi om sjukdomen återkommer efter avslutad behandling.

Det tredje behandlingsalternativet som många gånger är att föredra är så kallad radiojodbehandling. Behandlingen ges på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Vid giftstruma orsakad av ett autonomt nodulus är radiojod och operation vanligtvis lämpliga behandlingar.

Efter en sköldkörteloperation behövs livslång medicinering med sköldkörtelhormon, vanligtvis tablett Levaxin eller Eutyrox. Efter radiojodbehandling varierar behovet av ersättningsbehandling, men ofta kan brist på hormon uppstå.

Hypotyreos (för låg produktion av sköldkörtelhormon)

Hypotyreos diagnostiseras och följs upp i primärvården (på vårdcentralen) och endast undantagsvis kan en bedömning behövas på endokrinologisk mottagning. Du kan läsa mer om sjukdom och behandling på Svenska endokrinologföreningen.