Splenektomi

På Ersta sjukhus kirurgklinik gör vi så kallad splenektomi - en operation där man avlägsnar mjälten. Operationerna utförs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Mjälten fungerar som ett slags filter för blodet, men vi kan leva utan organet. Vid vissa sjukdomstillstånd måste man ta bort mjälten med så kallad splenektomi. De flesta splenektomier utfördes tidigare på Karolinska Universitetssjukhuset men sedan några år har Ersta sjukhus tagit över operationerna. Ingreppet passar oss väl eftersom vi har stor erfarenhet av sådan typ av kirurgi och har egen intensivvårdsavdelning.

Operation - borttagning av mjälte

Operationen kan i de allra flesta fall utföras med titthålsteknink, men i vissa fall behövs ett lite större snitt för att få ut mjälten.

Efter operationen

Patienten kan i allmänhet skrivas ut dagen efter operationen och ett par veckors sjukskrivning brukar vara tillräckligt. Vid misstanke om komplikationer ska man i första hand kontakta kirurgkliniken på Ersta sjukhus. I övrigt är det patientens vanliga specialistmottagning som sköter uppföljningen efter operationen.

Våra operationer

Läs om vilka fler operationer vi genomför vid Ersta sjukhus.

Läs mer om oss

Här hittar du information om vår kirurgi- och anestesiklinik.

Vår patientvägledare

Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår patientvägledare.