Kirurgi och anestesi

Intensivvårdsavdelningen, IVA

Ersta sjukhus har en egen intensivvårdsavdelning, IVA. Här vårdar vi patienter med ett utökat behov av övervakning och behandling.

Att vårdas på IVA

På intensivvårdsavdelningen arbetar sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som är specialutbildade inom intensivvård. Vi arbetar i team tillsammans med kirurger och fysioterapeuter. Intensivvårdsavdelningen är specialiserad på patienter med svikt i ett eller flera av kroppens organsystem. För att kunna övervaka och behandla patienter behövs mycket medicinskteknisk utrustning och därför kan det finnas många slangar och sladdar.

Miljön på en intensivvårdsavdelning kan vara mycket påfrestande för patienten med ljud från olika apparater. Även omvårdnadsåtgärder såsom provtagning, undersökningar och hjälp med personlig hygien kan upplevas påfrestande. Vissa patienter kan behöva vara nedsövda och få hjälp med andningen av en respirator. Vi försöker att skapa lugn och ro för patienten. Under dagen har vi som mål att ha en viloperiod då ljud minimeras på salen och patienten får vara ostörd från undersökningar och behandlingar.

Patienter som vårdats på IVA har ofta få minnesbilder från vårdtiden. Forskning har visat att en dagbok med text och foto som beskriver vårdtiden är ett stöd för patienten under återhämtningen för att bearbeta händelser under tiden på IVA. Personalen skriver en dagbok till dig under vårdtiden på IVA. Närstående får gärna skriva i dagboken. Dagboken kommer att följa dig under vårdtiden och tillhör dig som patient.

Närstående på IVA

  • Intensivvårdsavdelningen har öppet dygnet runt och har inga fasta besökstider. Kom överens med vårdpersonalen om en lämplig tid för besök.
  • Begränsa besöken till två personer åt gången.
  • Dörren till den postoperativa uppvakningsavdelningen/IVA är låst, ring på klockan till höger om avdelningsentrén.
  • På grund av allergier eller överkänslighet så är det inte tillåtet att ta med nötter och blommor. Undvik starka dofter såsom parfym.
  • Sjukhuset ansvar inte för tillhörigheter och värdesaker.
  • För att skydda era anhöriga råder foto- och filmförbud på avdelningen.

Tiden efter IVA

Som en hjälp att bearbeta din tid på IVA finns det möjlighet att komma och besöka oss. Detta kan du göra i samband med att du har ett planerat återbesök på kirurgmottagningen. Ta kontakt med mottagningen när du har fått din kallelse så vi kan planera ditt besök. Du får gärna ta med dig en närstående vid besöket hos oss.

Kontakta oss

Telefon
08-714 61 79

Besökadress
Ersta sjukhus
Fjällgatan 44