"Det gäller att vara flexibel och lösningsorienterad"

För Barbro Sjöstedt, en erfaren intensivvårdssjuksköterska, var valet att söka sig till Ersta sjukhus enkelt. Läs mer om hennes bild av att vara en del i teamet här.

För Barbro Sjöstedt, som är en erfaren intensivvårdssjuksköterska, var valet att söka sig till Ersta sjukhus enkelt.

– Jag tilltalades väldigt starkt av att jobba i en verksamhet som återinvesterar sin vinst i verksamheten. Det känns berikande för mig i vardagen att det är så.

– Tycker du kunna se ”bevis” för att återinvesteringen sker, sådär i vardagen?

– Jag tycker man ser det i stort som i smått. Som till exempel i form av personalfrämjande åtgärder som utbildningar och föreläsningar och tjänsterna via Benify.

– Sen räcker det ju med att kasta ett öga ut genom fönstret där man ser den nya, toppmoderna sjukhusbyggnaden växa fram. Bara det att man utan finansiering av skattemedel eller liknande kan bygga sitt egna sjukhus – det säger väl allt?

I 14 år har hon jobbat på olika storsjukhus runt om i Stockholmsregionen. Vilken är den största skillnaden?

Med ett skratt säger Barbro:

– En tydlig skillnad är att jag inte är anonym här och kan smälta in i mängden. Jag var borta från jobbet i några dagar och när jag kom tillbaka i förra veckan sa alla ”Välkommen tillbaka, härligt att se dig!”

 

Deras glädje blir ett väldigt fint kvitto på det arbete vi gör.


Nöjda kunder och tajt team

– Något annat som sticker ut är att patienterna jag träffar ofta är väldigt nöjd med den vård de fått. Det är inte ovanligt att de berättar för mig att de specifikt sökt sig till Ersta sjukhus och väntat på att få komma hit. Det är ju alltid kul när någon är nöjd, men deras glädje blir också ett väldigt fint kvitto på det arbete vi gör.

– Och så jobbar vi i tajta team här. Det är inte så hierarkiskt utan sjuksköterskor och läkare jobbar tillsammans och nu har jag inte varit här så länge, bara några månader, men jag får en känsla av att det är lätt att påverka och få gehör för sina idéer.

Ersta sjukhus är ett litet specialistsjukhus och här erbjuds högkvalitativ, specialiserad sjukvård med bredd och spetskompetens.

– Kompetensen bland mina kollegor är väldigt hög. Här finns också en förväntan på mig att jag i min roll kliver fram och, då det behövs, fattar snabba beslut och axlar ett tydligt ansvar. Det upplever jag som något stimulerande och det passar mig bra.

Då få trauman (d v s patienter som råkat ut för en olycka eller hastigt insjuknat) opereras på Ersta sjukhus växlar tempot inte lika hastigt, däremot är takten på genomförda operationer hög. Sedan pandemin har Ersta sjukhuset, via avtal med regionen, till exempel stöttat och avlastat andra akutsjukhus i regionen genom att utföra akuta operationer som inte kunnat skjutas upp, vilket innebär att under 2021 antalet genomförda canceroperationer mot normalt. Detta ställer höga krav på fungerande logistik.

– Det gäller att vara flexibel och lösningsorienterad för att lösa pusslet på min avdelning på bästa sätt och få till effektiva flöden där man ständigt har patienten i centrum. Då de allra flesta patienterna som är här har genomfört en inplanerad operation är variationen mellan dem stor och det är väldigt stimulerande för mig i min yrkesroll. Hos oss kan de stanna allt från 2 timmar till över natten eller bli kvar i veckor.

På Ersta sjukhus har man som vision att se hela människan. Det tycker Barbro att man märker av både i stort som i smått.

– Bara detta att man kan öppna ett fönster och släppa in frisk luft, det är underbart! Sen förstår jag att det nya sjukhuset som växer fram verkligen har utformats för att få så optimala flöden som möjligt – både för patienten och oss som jobbar där. Det ska bli väldigt spännande att få jobba i den byggnaden sen när den är klar om något år!

Kort fakta om IVA/Post-op-avdelningen på Ersta sjukhus

  • Antal IVA-platser: 3
  • Antal post-op-platser: 8 (+ 3 Iva-platser som kan användas till postop om de är lediga)
  • Antal medarbetare: ett 30-tal