Vårdavdelning 3 och 5

På Ersta sjukhus har vi två vårdavdelningar för patienter som genomgått en operations hos oss. Vilken av avdelningarna du som patient vårdas på beror på den operation du gjort och hur länge du ska stanna.

Att vårdas hos oss

När du vårdas på någon av våra vårdavdelningar möter du olika personer  beroende på hur dina behov ser ut. Våra team består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vid behov utökas detta team av fysioterapeut, kurator, dietist och stomiterapeut. För din trygghet arbetar vi med ett så kallat PAL-system (patientansvarig läkare). 

Vårdavdelning 3

På avdelning 3 vårdas patienter efter operation med achalasi-, gall-, fistel-, och refluxsjukdom, samt patienter med ljumskbråck, bråck, analabesvär och fetma (obesitas). Här vårdas även patienter som genomgår undersökningar på endoskopienheten, som koloskopi och gastroskopi.

Avdelningen har 15 vårdplatser fördelade på både enkelrum, tvåbäddsrum och trebäddsrum.

Vårdavdelning 5

På avdelning 5 vårdas patienter som behöver utredning eller har opererats pga sjukdomar i övre och nedre delen av mag- och ändtarmkanalen och kan behöva flera vårddygn. Det kan vara patienter som opererats för stora ärrbråck, divertikulit, inflammatoriska tarmsjukdomar, tjock- och ändtarmscancer.

Våra patienter ingår i ett postoperativt vårdprogram – ERAS (enhanced recovery after surgery) vars syfte är minskad komplikationsfrekvensen och underlätta en snabbare återhämtning.

Avdelningen har 18 vårdplatser fördelade på både enkelrum och trebäddsrum.

Det här händer när du opereras hos oss

1

Inskrivning

När du ska opereras på Ersta sjukhus tas du emot och skrivs in av en sjuksköterska vid någon av våra avdelningar. Där får du information om vad som kommer ske under dagen och vi börjar förbereda dig inför operationen.

Inskrivning
2

Operation

När du har skrivits in tar vi emot dig på operationsavdelningen och gör dig redo inför operation. När det är dags tas du in i operationssalen och får bedövning eller narkos innan operationen startar.

Operation
3

Uppvaknings-avdelning

Efter operationen blir du omhändertagen på vår uppvakningsavdelning. Hur länge du stannar här beror på vilken sorts operation du har genomgått och hur du mår.

Uppvakningsavdelning
4

Vårdavdelningar

När du är redo att lämna uppvakningsavdelningen kommer du till någon av våra vårdavdelningar. Vilken av avdelningarna du kommer till beror på vilken operation du genomgått och hur länge du ska stanna.

Vårdavdelningar

Mer om Ersta sjukhus

Coronaviruset – viktig information

Samlad information för dig som ska besöka Ersta sjukhus.

Lång historia och stark värdegrund

Ersta diakonis historia börjar 1851, året då vi byggde vårt allra första sjukhus för fattiga.

Ta hjälp av vår patientvägledare

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig.

Kontakta vårdavdelning 3 och 5

Vårdavdelning 3
Telefon 08-714 61 82

Vårdavdelning 5
Telefon 08-714 62 33

Besöksadress
Ersta sjukhus
Fjällgatan 44