endoskopienheten

Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning av matstrupen, magsäcken samt övre delen av tunntarmen (tolvfingertarmen) som utförs av läkare eller specialistsjuksköterska. Längst fram på gastroskopet finns en liten lins med belysning och ett datachip som fotograferar magsäcken så att man kan se hur den ser ut på en tv-skärm.

Vid undersökningen ligger du på vänster sida. En bitring placeras i munnen för att skydda tänderna och instrumentet. Instrumentet förs in via munnen. Du kan andas som vanligt hela tiden. Varken instrumentet eller bedövningsmedlet påverkar dina andningsvägar. Lugn andningsteknik och god motivation underlättar undersökningen.

Bortsett från visst obehag vid själva nedförandet av instrumentet i svalget brukar inte undersökningen medföra några större besvär. Vid undersökningen blåser man luft genom instrumentet ner i magsäcken. Rapningar är därför vanliga både under och efter undersökningen.

Med förberedelser tar besöket cirka 30 minuter.

Allmänt

Ring oss om du:

  • medicinerar med blodförtunnande läkemedel, t.ex. Waran, Plavix, Pradaxa eller Marcomar
  • har hjärtklaffsjukdom eller är hjärtklaffopererad
  • har hjärt- eller njursvikt

Om du är insulinbehandlad diabetiker måste du själv ta kontakt med din läkare/ sjuksköterska för inställning av insulin inför undersökningen.

Förberedelser inför undersökningen

För att vi ska kunna genomföra undersökningen måste magsäcken vara tom. Du ska därför inte äta eller dricka 6 timmar före undersökningen. Du får dock vid behov dricka lite vanligt vatten fram till två timmar före undersökningen och kan ta dina eventuella mediciner på vanligt sätt.

Du får vanligen bedövningsspray (xylocain utan adrenalin) i svalget för att minska svalgreflexerna. Avslappnande läkemedel i injektionsform kan vid behov ges före undersökningen.

Detta läkemedel påverkar reaktionsförmågan, så lämna bilen hemma!

Efter undersökningen

Om du fått bedövningsspray i svalget ska du inte äta eller dricka förrän du känner att bedövningen släppt, cirka 30-60 min. Det finns annars risk att du sväljer fel.
Har du fått avslappnande läkemedel får du räkna med att stanna kvar cirka en timme på endoskopienheten.

Efter undersökningen får du muntlig och skriftlig information. Svar meddelas skriftligt till din ordinarie läkare, liksom resultat av eventuellt vävnadsprov.