endoskopi

Kapselendoskopi

Kapselendoskopi är en undersökning av tunntarmen (kallas då kapselenteroskopi) för att till exempel leta efter en eventuell inflammation, blödningskälla med mera. Du kommer att få svälja en kapsel som innehåller en kamera, ett batteri och en sändare.

Kapseln är stor som en större medicintablett. Den passerar genom tarmen och tar bilder. Dessa bilder överförs till en datamottagare som sitter i ett speciellt bälte. Datamottagarens mått är 14 x 8 centimeter och väger omkring 600 gram.

Förberedelser inför undersökningen

Om du tar järntabletter skall du sluta ta dem sju dagar före undersökningen.

Om du är insulinbehandlad diabetiker ta kontakt med din läkare eller sjuksköterska för inställning av insulin inför undersökningen.

Pacemaker eller ICD (implanterbar defibrillator) anses vara säkert vid kapselendoskopi. OBS! Undersökningen brukar inte utföras under graviditet.

Dagen före kapselendoskopin

 • Efter lunch dagen före undersökningen intas enbart flytande kost.
 • Från klockan 22.00 kvällen före undersökningen skall du vara fastande, det vill säga varken äta eller dricka. Du får dock ta nödvändig medicinering med en klunk vatten.

Undersökningsdagen

 • Ta dina eventuella mediciner två timmar innan undersökningen genomförs.
 • Klä dig i löst sittande tvådelade kläder, gärna inte klänning. Vintertid gärna stor rock eller jacka.

När du svalt kapseln

 • Du får lämna sjukhuset.
 • Två timmar efter att du svalt kapseln får du börja dricka vanligt vatten och efter fyra timmar får du börja äta.
 • Det kan vara en fördel att tugga tuggummi, då stimuleras tarmrörelserna.
 • Det är en fördel om du rör dig, till exempel promenerar.
 • Undvik aktiviteter som innebär att du måste böja dig fram längre stunder.
 • Undersökningen tar cirka åtta timmar. Du får under denna tid inte koppla bort utrustningen eller ta av dig bältet. Du får inte manipulera med utrustningen.
 • Datamottagaren tas bort mellan klockan 16.00 och 16.30.
 • Bilderna förs senare över till en dator.

Efter undersökningen

 • Kapseln brukar passera tunntarmen och stanna kvar i tjocktarmen ett tag. Den kommer ut den naturliga vägen utan att du behöver märka det.
 • Kapseln innehåller metalldelar. Under tiden kapseln är kvar i tarmen får du inte göra magnetkameraundersökning. För säkerhets skull ska du undvika magnetkameraundersökning i fyra veckor efter kapselendoskopin eller så länge kapseln finns kvar i magtarmkanalen.
 • Om du får obehag, illamående eller buksmärta ring endoskopienheten.
 • Resultatet av undersökningen lämnas senare av undersökande läkaren till remitterande läkaren.