endoskopi

Kapselendoskopi

Syftet med undersökningen är att kartlägga tunntarmen och till exempel leta efter en eventuell blödningskälla. Du kommer att få svälja en kapsel, stor som en större medicintablett, som på naturlig väg passerar genom tarmen samtidigt som kapseln tar bilder.

Bilderna som tas överförs till en datormottagare, som är 14 x 8 cm och väger cirka 600 gram. Den bär du med dig i en axelremsväska. Antingen fäster vi antennsladdar på buken eller du får ett bälte omkring midjan.

OBS! Undersökningen utförs inte under graviditet eller om du har en ICD-pacemaker inopererad.

Förberedelser inför undersökningen

Om du tar järntabletter ska du sluta med dem sju dagar innan undersökningen.

Om du är insulinbehandlad diabetiker bör du ta kontakt med din ordinarie diabetesläkare eller diabetessjuksköterska för att få ordination för insulindosen på morgonen undersökningsdagen.

Dagen före kapselendoskopin

  • Efter lunch dagen före undersökningen intas enbart flytande kost.
  • Från kl. 22.00 kvällen före kapselendoskopin ska du vara fastande, varken äta eller dricka. Du får dock ta nödvändig medicinering med en klunk vatten.

Undersökningsdagen

  • För att vi ska kunna genomföra undersökningen måste magsäcken vara tom. Du ska därför inte äta eller dricka 6 timmar före undersökningen. Du får dock vid behov dricka lite vanligt vatten fram till två timmar före undersökningen.
  • Ta dina eventuella mediciner två timmar innan undersökningen genomförs.
  • Klä dig i löst sittande tvådelade kläder, inte klänning. Vintertid gärna stor rock eller jacka.
  • Om antennsladdarna fästs på buken måste eventuellt ditt kroppshår rakas för att plåstret på sladdarna ska få ordentligt fäste.
  • Om du får ett bälte kring midjan ska du ha bomullskläder närmast kroppen.
  • Du får vanligen bedövningsspray (xylocain utan adrenalin) i svalget för att minska svalgreflexerna. Avslappnande läkemedel i injektionsform kan vid behov ges före undersökningen. Detta läkemedel påverkar reaktionsförmågan, så lämna bilen hemma!