Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Näsbyparks Parkinsonboende

Ersta Näsbyparks Parkinsonboende är Sveriges första och enda boende för personer som drabbats av Parkinsons sjukdom. I våra trivsamma lokaler och 36 fina lägenheter får du hjälp och omsorg av våra medarbetare som har bred kunskap inom sjukdomen.
Vi finns i Näsbypark i Täby kommun strax norr om Stockholm.

Näsbyparks parkinsonboende

Vad som skiljer oss från ett äldre- och omsorgsboende

Till oss är alla med Parkinsons sjukdom välkomna, oavsett ålder och var i landet du bor. Vi är alltså inte ett äldreboende. All vår omsorg och behandling tar hänsyn till Parkinsons sjukdom och i vilket stadium av sjukdomen individen befinner sig. 

Då vi har kunskap och erfarenhet av att bedöma den ork och förmåga den boende har för dagen, vet vi när vi kan höja aktivitetsnivån för den enskilde och när vi ser att vila är det bästa.
Bemanningen hos oss är anpassad för att vi på bästa sätt ska kunna möta de boendes behov.

Du behöver ett biståndsbeslut för att bo hos oss, hur det går till kan du läsa om längre ner här på sidan.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar i team. Med utgångspunkt från den boendes situation och med beaktande av dennes resurser utförs insatser som hela teamet tillsammans arbetar mot. Vi arbetar i team som består av rehabenheten med arbetsterapeut och fysioterapeut, omvårdnadspersonal, sjuksköterska, läkare, neurolog, dietist, diakon och vid behov konsulterande logoped. Alla dessa yrkeskategorier samverkar runt den boende för att uppå professionell personcentrerad vård.

Rehabenhetens uppdrag. Rehabenheten kartlägger den boendes individuella status för att genom handledning och utbildning kunna ge omvårdnadspersonalen som krävs för att på bästa sätt bemästra symptomen i vardagen. Rehabilitering hos oss innebär att den boende får assistans, support och stöd med hjälp av ett personcentrerad och funktionsbevarande arbetssätt. 

Våra medarbetare

Vi genomför löpande utbildningar för vår vård- och omsorgspersonal. Genom att vi ständigt utvecklar vår kunskap och uppdaterar oss om aktuell forskning kan vi på bästa sätt möta våra boende på det stadium där de befinner sig i sin sjukdom.

Erfarenhet av att jobba med Parkinsons sjukdom ger en fingertoppskänsla för förändringar i de boendes sjukdomsstatus, vilket gör att vi ständigt är lyhörda och kan individanpassa dagens aktiviteter.
Vi jobbar med kunskaps- och erfarenhetsöverföring, vilket innebär att erfaren personal grundligt handlägger nya kollegor.

Så får du en plats på Ersta Näsbypark Parkinsonboende

För att få en lägenhet på Näsbyparks Parkinsonboende krävs ett biståndsbeslut från din hemkommun. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med och beslutar om du beviljas plats eller inte. De kontaktar i sin tur oss och vi erbjuder dig en lägenhet i mån av plats. Du betalar en vårdavgift till din hemkommun samt hyra till oss för lägenheten.

Vanliga frågor

Jag vill ha en plats på Ersta Näsbypark parkinsonboende – hur gör jag?

Du ansöker om en plats hos oss via biståndshandläggaren i din kommun eller stadsdelsförvaltning. Vi tar emot personer från hela landet.Vi har ramavtal med Stockholms stad.Bor du idag i en annan kommun tecknas ett individuellt avtal med Ersta Näsbyparks parkinsonboende.

Jag bor inte i Stockholm – hur gör jag då?
Kontakta först biståndshandläggaren i din hemkommun. Bor du idag i en annan kommun och blir beviljad en plats, tecknas ett individuellt avtal med Ersta Näsbyparks parkinsonboende.

Är det lång kö för en plats hos er?
Det varierar. Kontakta oss gärna så kan vi ge besked om aktuellt läge.

Vem kan få en plats hos er och hur sjuk behöver jag vara för att få flytta till er?
Vi har inga kriterier utan tar emot alla med Parkinsons sjukdom oavsett ålder och var du bor idag. Kontakta biståndshandläggaren i din kommun eller stadsdelsnämnd. 

Stöd för anhöriga                                       

Vi på Ersta diakoni tycker att det är viktigt att anhöriga integreras i omsorgen. Du som anhörig ska känna att du är delaktig i din närståendes vardag och att du har möjlighet att påverka. Anhöriga är alltid välkomna att delta i våra aktiviteter, utflykter och underhållning. Prata med personalen på din närståendes boende om du vill veta mer.

Läs mer om vårt stöd till anhöriga här. Skriv ut