Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Omsorg

Ersta socialt arbete består av flera olika verksamheter inom både äldre-, individ och familjeomsorg.

Här finns Erstagruppen för dig som fått demensdiagnos och vill träffa andra i samma situation. Vi driver Alzheimer Café som är en öppen verksamhet och har aktiviteter en gång i månaden. Vi arbetar också med ett projekt om unga med demens. 

Vår äldreomsorg erbjuder även samtalsgrupper för personer som nyligen fått en demensdiagnos och andra som berörs av sjukdomen. Vi driver Alzheimer Café som är en öppen verksamhet och har aktiviteter en gång i månaden.

Ersta Flickhem, Valåkers gård, är vårt HVB-hem. Här bor och behandlas flickor mellan 13 och 18 år som utsatts för eller misstänks varit utsatta för sexuella övergrepp. Valåkers gård är en hästgård och behandlingen innehåller hästunderstödd terapi.

Ersta Fristad är ett skyddat boende för kvinnor och barn som varit utsatta för våld eller barn som bevittnat våld.

Ersta Vändpunkten är en stödverksamhet för anhöriga till missbrukare och vänder sig både till barn och vuxna.

Barnrättsbyrån är Sveriges första öppna verksamhet som arbetar för barns rättigheter och som kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning. Tanken är att Barnrättsbyrån ska vara en länk mellan barnet och olika myndigheter eller instanser.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni