Ersta äldreboende

Erstas äldreboenden utbildar palliativa ombud

Ersta tar ytterligare steg framåt för att höja kunskapen inom palliativ vård på våra äldreboenden. Nu utbildas palliativa ombud på varje boende - först ut är Sarahemmet och Mariahemmet.

För att ytterligare öka kunskapen inom den palliativa vården satsar Erstas äldreboenden på att utbilda palliativa ombud. Utbildningen utgår ifrån det nationella vårdprogrammet för vård i livets slutskede och målet är att alla boenden har palliativa ombud i sin verksamhet under 2024.

bild på nyutbildade palliativa ombudMer fokus på palliativ vård

Ombuden blir förebilder och stöd för sina kollegor i sina respektive yrkeskategorier, vilket i förlängningen blir en garant att det palliativa förhållningssättet blir likvärdigt inom hela verksamheten.
– Ombuden kan bland annat hålla medarbetarna informerade om rutiner och om ny kunskap inom området. De kommer också ansvara för introduktion av nyanställda och bidra till att utveckla stödet till närstående.

Ökad kvalitet på vården

Det säger Ida Otteberg, verksamhetschef på Mariahemmet som tillsammans med Sarahemmet var de två första äldreboendena att genomgå utbildningen.
– Det kommer att leda till en ökad kvalitet på vården och omsorgen vilket ju direkt gagnar våra boende, säger Ida Otteberg.

Reaktionen från de medarbetare som genomgått utbildningen har varit positiv.
– De uttrycker att de har fått ny, värdefull kunskap inom området. De ser det också som positivt att de nu har en tydlig roll med ett ansvar, vilket hjälper dem att kunna sprida kunskapen till sina kollegor på ett bra sätt, säger Ida Otteberg.

 

På bilderna: Medarbetare från Mariahemmet (t v) och Sarahemmet firar efter genomgångna utbildningar

Så här väljer du oss

Vill du bo på något av Erstas äldreboenden? För att få en plats behöver du först ett biståndsbeslut för särskilt boende från din kommun eller stadsdel. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Så får du en plats på våra äldreboenden

fysioterapeut boxas med en man
man gosar med med beige hund

Mer om Erstas äldreboenden

Lär mer om oss och vad vi erbjuder på våra äldreboenden >>

Äldre kvinna får sitt hår flätat

Här finns vi

Vi driver flera äldreboenden i Stockholm och Uppsala >>

ett par håller varanadras händer mot en mörk bakgrund

Det här är Ersta diakoni

Ersta äldreboende drivs av Ersta diakoni - med 170 års erfarenhet av vård och omsorg >>