Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Modern äldreomsorg med hemkänsla

Våra moderna boenden präglas av hemkänsla, trygghet och en meningsfull vardag.
Ersta äldreomsorg är en del av Ersta diakoni, Sveriges största aktör inom idéburen vård och socialt arbete. Vi har bedrivit äldreomsorg i mer än 140 år.

Med anledning av coronaviruset - här hittar du mer information samt kontaktuppgifter till Erstas anhörigstödjare (för anhöriga i behov av stöd i rådande situation) >>

 • Äldreboende

  Våra vård- och omsorgsboenden Mariahemmet, Linnégården, Sarahemmet, Lydiahemmet och Hannahemmet/Hannakoti riktar sig till dig med somatisk sjukdom eller till dig med demenssjukdom. Tillsammans skapar vi en trygg boendemiljö där du ska känna dig delaktig och kunna fortsätta leva som du levt.

 • Dagverksamhet

  Villa Cederschiöld på Södermalm är vår dagverksamheter för dig med demenssjukdom men även dina anhöriga är välkomna. Hos oss får du ta del av meningsfulla aktiviteter som speglar dina intressen.

 • Öppen verksamhet

  När man drabbas av en demenssjukdom kan vardagen bli ensam. Erstagruppen och Café Minnesvärt är aktiva mötesplatser där du och dina anhöriga kan träffa andra i samma situation, få stöd och mer kunskap. Genom våra verksamheter önskar vi bryta social isolering och bidra till ökad kunskap.

 • Hemtjänst

  Att få hemtjänst innebär att du får hjälp och stöd i din vardag. Det kan till exempel vara hjälp med tvätt, matinköp, städning och personlig omvårdnad. Alla har rätt att ansöka om hemtjänst.

Nyheter

Fler nyheter