Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus röntgen

Röntgenklinik med spetskompetens 

Välkommen till röntgenkliniken på Ersta sjukhus. Hos oss är du som patient alltid i fokus och du får snabb, smidig och säker hjälp. Röntgenkliniken är utrustad med avancerad teknik för olika bildgivande metoder. Vi har datortomografi (DT, skiktröntgen), magnetkameraundersökning (MR), skelettröntgen och lungröntgen, ultraljud, bentäthetsmätning och genomlysning

Varför Ersta sjukhus röntgen

Vi månar särskilt om ett gott bemötande och mycket hög kvalitet på våra bilder och svar. Våra röntgenläkare är samtliga specialister inom Medicinsk Radiologi, varav flera är subspecialiserade, till exempel inom bukradiologi, ortopedisk radiologi och öron-näsa-hals-radiologi.

Hos oss får alla patienter sina röntgenbilder granskade och bedömda av minst två radiologer. Detta kombineras med i röntgensammanhang Sveriges vackraste utsikt.

Ersta sjukhus röntgen utsikt

Före besöket

För att komma till oss behöver du en remiss från din behandlande läkare. Vi har drop-in för skelett- och lungröntgenundersökningar. Övriga typer av undersökningar tidbokas. Var noga med att läsa din kallelse och följ de eventuella instruktioner som gäller för just din undersökning.

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den avdelning eller mottagning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk.Vi bokar automatiskt tolk till bokad undersökning om det framgår av din remiss att behovet finns.

Är det farligt med strålning?

Ultraljud och magnetkameraundersökningar betraktas generellt som ofarliga, emedan röntgenundersökningar med joniserande strålning såsom lungröntgen, skelettröntgen och datortomografi kan innebära en mycket liten risk. Varje remiss vi får bedöms därför avseende nyttan med undersökningen gentemot risken som röntgenstrålningen skulle innebära. I princip alltid så överväger nyttan risken många gånger om – du kan läsa mer om risker med röntgen här.

Under besöket

När du kommer Ersta sjukhus börjar du med att först registrera dig i kassan och betala eventuell patientavgift enligt SLL:s regelverk. Därefter är du välkommen till oss på plan 2 (Hiss A). Är du tidig får du sitta ner i vårt fina väntrum med utsikt över vattnet och Stockholms stad. 

En röntgenssjuksköterska möter dig och utför själva undersökningen.

Datortomografiundersökning

Efter besöket

När undersökningen är klar granskas bilderna av våra röntgenläkare, som sedan skickar ett svar till din läkare som har skickat dig till röntgenundersökningen, som sedan i sin tur meddelar dig resultatet av undersökningen. Om akutsvar är begärt får du ibland sitta ner och vänta en liten stund på att svaret skall bli klart.

Skriv ut