Ersta äldreomsorg

Vi erbjuder äldreboenden, hemtjänst, dagverksamhet och öppna mötesplatser. Välkommen till en äldreomsorg – som den borde vara.

Inom Erstas äldreomsorg gör vi allt för att du ska känna dig trygg och få en meningsfull vardag.

  • Våra äldreboenden serverar god näringsrik mat, erbjuder engagerande aktiviteter och flera boenden välkomnar husdjur.
  • Hemtjänsten jobbar i små team för att kunna ge den bästa hjälpen i vardagen samt erbjuder kostnadsfria aktiviteter för att främja gemenskap.
  • Dagverksamhet ger dig med en demenssjukdom meningsfulla dagar och en känsla av tillhörighet.
  • Våra öppna mötesplatser Erstagruppen och Café Minnesvärt, finns för dig som på något sätt berörs av demenssjukdomar – om du själv är drabbad, om du är anhörig eller yrkesverksam inom området.
  • Anhörigstöd inom äldreomsorg och LSS-verksamhet

Alla ska få vara sig själva och bestämma över sitt liv, även om man är i behov av hjälp.

Varje verksamhet tillämpar metoder och arbetssätt som är förankrade i forskning. Vår äldreomsorg finns i Stockholm, Uppsala, Gävle och Sundsvall. 

Aktuellt

vackra kaffekoppar staplade på varandra

Program för Café Minnesvärt

Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som på något sätt är berörda av kognitiva sjukdomar. Ta del av intressanta föreläsningar - läs mer här >>

Äldre man klappar ömt en kvinna på kinden

Det här är vårt stöd för dig som anhörig

När någon i ens närhet drabbas av sjukdom eller funktionsnedsättning förändras livet också för den som är anhörig. Därför erbjuder vi på Ersta stöd till anhöriga - läs mer här.

Stekt lax med tillbehör

Vi lägger stort fokus på mat och måltider

Som äldre och sjuk har man ett ökat behov av energi och näringsämnen medan aptiten, förmågan att äta och tillgodogöra sig mat minskar. Läs om hur vi tänker kring mat och måltider.