Ett unikt, multidisciplinärt centrum för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom

Om Ersta IBD-Centrum

På Ersta IBD-Centrum har vi inga strykningar, korta ledtider och hela vårdkedjan under ett och samma tak. Det är också Sveriges första renodlade mottagning för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, unikt i sitt slag.

På Ersta IBD-Centrum har vi korta ledtider och här når du hela vårdkedjan under ett och samma tak. Vårt fördjupade samarbete mellan kirurg- och medicinkliniken gör att vi kan erbjuda IBD-vård som det borde vara.

Här samarbetar gastroenterologer, kirurger, dietister och specialistsjuksköterskor med psykolog och kurator. Dessutom har vi patientföreningar knutna nära till det vi gör. Att vi jobbar tajt ihop har varit en del av framgången till det ökade antalet, och väldigt nöjda, patienter.

Grundat i vetenskap, utfört med hjärta.

Ersta diakonis varumärkeslöfte är ”Grundat i vetenskap, utfört med hjärta” och utgör det fundament som vårt arbete vilar på. Att det vi gör är vetenskapligt belagt är viktigt, men lika viktigt är också att vi fortsätter vara nyfikna och själva bedriver forskning för att utveckla vårt eget och andras kunnande.

Ersta sjukhus är sedan den 1 januari 2021 utsedd till universitetssjukvårds-enhet. Här bedrivs forskning, utbildning, utveckling och innovation som en del av kärnverksamheten och är väl integrerat i vården. Många av våra medarbetare på Ersta IBD-Centrum, som gastroenterologer och kirurger, har IBD som sitt specialområde och både forskar inom det och bistår med remisser – nationellt och internationellt. 

Ersta IBD-Centrum är, enligt statistik från SWIBREG, Sveriges tredje största IBD-enhet. Här behandlas cirka 3 700 personer med IBD och årligen utförs 80 stora tarmoperationer, inklusive rekonstruktiv kirurgi och komplicerad fistelkirurgi.