Entrén till Lilla Erstagården med en stor båt för barn att klättra i

Välkommen till Lilla Erstagården

Vården hos oss fokuserar på symtomlindring och ökad livskvalitet . Vi erbjuder avancerad inneliggande vård för barn från hela Sverige.

På Lilla Erstagården erbjuder vi specialiserad heldygnsvård med syfte att förbättra barnets mående och öka livskvaliteten. Som en liten, högspecialiserad enhet kan vi i sjukhuskompetent hemlik miljö arbeta barncentrerat, utifrån ett holistiskt synsätt med barnets förmågor, önskan och behov i fokus.

Vården hos oss sker alltid i samråd med barnets nuvarande läkare och vårdenhet. Vi fungerar också som kunskapscentrum och konsulter i barnpalliativ vård för hela Sverige både i individärenden och kring mer generella frågeställningar.

Fantastisk plats som tar hand om såväl barn som oss föräldrar. Möjligheten till avlastning, samtalsstöd, vila och att träffa andra i liknande situation är ovärderlig.

Vem kan komma till oss?

Barn och familjer kommer till Lilla Erstagården med olika bakgrund och av skilda anledningar. Vi möter patienten i alla faser av sjukdomsprocessen, från ny diagnos till mer avancerade stadier av sjukdom, i perioder av försämring eller behov av riktade insatser för återhämtning och optimering av livskvaliteten.

Vi vårdar barn med livshotande eller livsbegränsande sjukdomar och med allvarliga kroniska sjukdomstillstånd. Gemensamt för de barn som vårdas hos oss är en komplex symtombild och stora behov.

Huvuddelen av vårt arbete ägnas åt kortare vårdtider där patienten skrivs ut till hemmet eller sjukhus igen, efter stödjande och lindrande insatser i livsförbättrande och livsunderlättande syfte.

För de barn som vårdas i livets slut så vet vi att vi ger bäst vård när kontakten inleds tidigt så att relationen blir trygg och barnet är väl känt hos oss. Vi ser på vårdåtagandet som en långsiktig relation före, under och ibland efter livets slutskede.

Det behövs inte någon remiss för att ta kontakt med oss.

Barnspecialister i en hemlik miljö

Personalen på Lilla Erstagården är specialistutbildad, trygg och erfaren och vi organiserar vården i team där vården bedrivs med en helhetssyn på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Hos oss arbetar barnläkare, barnsjuksköterskor, barnsköterskor, hälso- och sjukvårdskurator, fysioterapeut och lekterapeut. Vi har även en syskonstödjare i samarbete med Barncancerfonden och stöd från diakon och präst för de som önskar.

Lek är en rättighet

Vi ser lek som en rättighet för ett barn som vårdas på sjukhus. I vår inbjudande miljö känner barn sig hemma, lek och skapande är något som uppmuntras. Tack vare donationer kan vi dessutom ha skapandepedagog i verksamheten och får återkommande besök av exempelvis vårdhund och clowner. 

Stöd till närstående

Vi vet att du som förälder oftast är den viktigaste personen för ditt barn. För att du ska orka finnas där arbetar vi med avlastning och försöker se till att du får sova ut när ni är hos oss. 

Vi ligger naturskönt i Nacka kommun med både Sickla köpkvarter, Nackareservatet och Hellasgården i närområdet. Närheten till både Sickla och naturen ger goda möjligheter till andningspauser för närstående.

Vanliga frågor och svar om Lilla Erstagården

Vi tar emot barn i alla palliativa faser, från diagnos och genom sjukdomsförloppet. Vår målgrupp är barn 0–18 år som har ett livsbegränsande eller livshotande tillstånd och där livet inte väntas bli normallångt. I särskilda fall kan vi ta emot patienter upp till 25 år.

Be behandlande läkare att skicka en remiss eller ring till oss: 08-714 68 30 så löser vi det tillsammans. För patienter som är bosatta i en annan region behövs riksvårdsremiss, tala med din behandlande läkare.

Barnet vårdas i enkelrum med plats för närstående. Omhändertagandet av varje barn är unikt. Vi ger medicinsk behandling i syfte att lindra eller behandla symtom, men vi har också utomhuslek, spabad, sinnesrum, skapandeverksamhet och mycket annat.

Vi arbetar för att barnets liv ska fyllas med innehåll. Vi vet också att barnets föräldrar brukar vara de viktigaste personerna i barnets liv och har insatser för bland annat förbättrad sömn och återhämtning.

Vi är specialiserade inom barnpalliativ vård och arbetar med vårdteamets alla resurser för att öka barnets livskvalitet och autonomi. Vi lyckas ofta med att minska besvären av sjukdom och öka barnets välmående. Vi har även en mer hemlik miljö och hos oss kan hela familjen vara samlad.

Frågor och svar Lilla Erstagården

Kontakta Lilla Erstagården

Telefon
Expedition hela dygnet
08-714 68 30

Fax
+46 101579847

Besöksadress
Lilla Erstagården
Hästhagsvägen 9
131 33 Nacka

 

Vårdchef
Sophia Ahlin
Telefon: 076-720 85 33
E-post: sophia.ahlin@erstadiakoni.se