Erstas nya sjukhus

Erstas nya sjukhus invigdes hösten 2023 och har sedan dess prisats i olika sammanhang för sin omsorg kring arkitektoniska detaljer.

Stockholm växer och behovet av specialiserad vård och vårdplatser ökar. För att möta det behovet har Ersta dikaoni gjort sin största enskilda investering någonsin och byggt ett helt nytt sjukhus på Södermalm. 

Investeringen på cirka 2 miljarder kronor i det nya sjukhuset är den största i Ersta diakonis historia. Sist ett sjukhus byggdes i Stockholm, finansierat med egna, privata medel, var Erstas sjukhus som invigdes 1907. Trots oförutsedda utmaningar i form av pandemi och oroligheter i vår omvärld har det komplexa projektet både hållit budget – och tidsplan.

Människovärdet och respekten för den enskilda människan är grunden för all verksamhet vid Erstas nya sjukhus. Den nya byggnaden är därför gestaltad för att skapa en öppen och tillgänglig sjukhusarkitektur där det är lätt att orientera sig.

Gestaltningen utgår från ett holistiskt synsätt där Erstas värdegrund "Se människan" och vision om en värdig välfärd för alla går hand i hand. Ledorden för gestaltningen är: äkta, trygg, personlig, lugn, taktil och harmonisk.

Mer om konsten i Erstas nya sjukhus

Carin Ellberg framför sitt platsbyggda konstverk

"Trådarna – en del av något större"

"Jag vill med mitt verk visa på någon slags frihet – att inget någonsin har ett slut", säger konstnär Carin Ellberg om sitt platsbyggda verk.

Frida Fjellman vid sitt platsbyggda konstverk

"From where I stand"

Med den 12 meter höga pelaren har skulptören och konstnären Frida Fjellman skapat ett platsbyggt verk som väcker tankar till balans och strävan.

Ett urval av konstverk på Ersta sjukhus

Guidade konstvisningar

Välkommen till guidade konstvisningar i Erstas nya sjukhus. Dels via öppna konstvisningar i sjukhusets entré, eller via guidade gruppvisningar. Läs mer här>>

Om Ersta sjukhus

Bild från Ersta museum

Över 170 år av sjukvård

Ersta sjukhus historia är en anrik historia som haft stor betydelse på den svenska sjukvården. Både i Stockholm, men också för landet i stort.

Bild från kirurgavdelningen på Ersta sjukhus

Om Ersta sjukhus

På Ersta sjukhus erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med bredd och spetskompetens. Vi bedriver även patientnära forskning.

Bild från gynekologimottagningen på Ersta sjukhus

Bli patient på Ersta sjukhus

Som svensk medborgare kan du, oavsett var du bor i landet, söka öppenvård vid någon av Ersta sjukhus specialistmottagningar för undersökning eller behandling.