Medarbetare i samtal med varandra

Utbildning på Ersta sjukhus

Utbildning är en viktig och prioriterad del för Ersta sjukhus där vi vill kunna erbjuda studentplaceringar av god kvalitet inom alla våra verksamhetsområden.

Utbildningsgraden för de studenter vi tar emot sträcker sig från gymnasienivå till specialistnivå. För studenter i grundutbildning samarbetar vi främst med Marie Cederschiöld Högskola och Karolinska Institutet. 

Samtliga vårdenheter på sjukhuset tar emot studenter i någon form, från APL- arbetsplatsförlagt lärande, LIA- Lärande i arbete, VFU - verksamhetsförlagd utbildning till auskultationer/fältstudier/prao.

Ersta sjukhus tar emot dig som studerar till:

  • Sjuksköterska
  • Röntgensjuksköterska
  • Specialistsjuksköterska
  • Undersköterska (Gymnasium eller Komvux)
  • Specialistundersköterska
  • Fysioterapeut
  • Naprapat
  • Dietist (utomlänsstudenter)
  • Läkare

Är du intresserad av att ha din placering hos oss?

Ta då kontakt med ditt lärosäte, som skickar ut förfrågan till sjukhuset terminsvis. Observera att vi inte tar emot personliga ansökningar (undantag studenter från Naprapathögskolan).

Kontakt

Maria Mjörnberg
maria.mjornberg@erstadiakoni.se

Vanliga frågor

Beställning av studentplaceringar sker mellan högskolan/utbildningsanordnare och sjukhuset. Vi tar inte emot några personliga ansökningar om studentplaceringar (undantag studenter från Naprapathögskola). 

Sjukhuset erbjuder cirka 350 studentveckor varje år, placeringens längd varierar från några enstaka dagar till flera veckor.

Frågor och svar om studentverksamheten på Ersta sjukhus
Sjuksköterska pratar med patient i ansiktsvisir

Möt våra medarbetare

Som medarbetare inom Ersta diakoni har du intressanta arbetsuppgifter, professionella kollegor och ett nätverk som sträcker sig över flera av våra verksamheter.

Historisk bild med en sjuksköterska som vårdar en patient liggande i en säng

Med lång historia och stark värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ. Läs mer om oss här.

Två studenter sitter i en soffa och skrattar mot varandra

Studentplacering inom Ersta diakoni

Vi tar kontinuerligt emot studenter under pågående utbildning och samarbetar med flera högskolor och utbildningsanordnare.