Sjukdom och symptom

Kirurgiska ingrepp vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) delas i huvudsak in i två grupper, ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD). Behandlingen av dessa sjukdomar är huvudsakligen medicinsk men i vissa fall kan kirurgi behövas.

Operationerna utförs på Ersta av specialiserade kirurger väl förtrogna med de tekniker och alternativ som finns. Beslut kring eventuell kirurgisk behandling tas i ett nära samarbete med medicinska gastroenterologer.

När kan det bli aktuellt med kirurgi?

  • Vid akuta allvarliga inflammationer i tjocktarmen (skov) som inte går över med medicinsk behandling.
  • Vid kronisk inflammation med symptom, där medicinsk behandling för att uppnå besvärsfrihet inte räcker till eller där behandlingen medför alltför stora biverkningar.
  • Vid komplikationer i form av tarmförträngning eller anala fistlar (”gångar”) som kan uppstå vid crohns sjukdom.
  • Vid utveckling av cellförändringar i tarmslemmhinnan.

Operationstyper


Tarmresektion/strikturplastik
Begränsade delar av tarmen som är inflammerade eller där det finns förträngningar tas bort eller vidgas.

Kolektomi
Tjocktarmen tas bort men ändtarmen sparas. Då kan tunntarmen kopplas direkt till den bevarade ändtarmen, omedelbart eller i ett senare skede.

Proktokolektomi
Avlägsnande av hela tjock- och ändtarmen. Detta ingrepp innebär en permanent påse på magen (ileostomi) eller koppling av tunntarmen till analöppningen (bäckenreservoar).

Fistelkirurgi
Fisteln klyvs från huden till tarmen varefter såret får självläka under fyra till sex veckor. Det behövs ofta ett flertal ingrepp för att få kontroll på infektionen och få analfisteln att läka ut.

Våra operationer

Läs om vilka fler operationer vi genomför vid Ersta sjukhus.

Läs mer om oss

Här hittar du information om vår kirurgi- och anestesiklinik.

Vår patientvägledare

Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår patientvägledare.