Röntgenkliniken

Hos oss får du som patient snabb, smidig och säker hjälp. Röntgenkliniken är utrustad med avancerad teknik för en rad olika bildgivande metoder.

Välkommen till röntgenkliniken på Ersta sjukhus. Vi arbetar med avancerad teknik för bildgivande metoder som datortomografi, magnetkameraundersökning, skelett- och lungröntgen, ultraljud, bentäthetsmätning och genomlysning.

Här får du som patient högkvalitativa undersökningar med snabba svar.

Korta fakta om Röntgenkliniken

 • Remisskrav
  För att bli undersökt hos oss krävs en remiss från din behandlande läkare.

 • Svar på din undersökning
  Vi månar om att undersökningskvalitén är den allra högsta och alla bilder granskas alltid av två specialistkompetenta röntgenläkare. Din behandlande läkare, som skickat remissen till oss, meddelar dig resultatet av undersökningen.

 • Språktolk 
  Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk. Vi bokar automatiskt tolk till bokad undersökning om det framgår av din remiss att behovet finns.

 • Sjukresa
  Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den avdelning eller mottagning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

 • Remisser från vårdcentraler
  Vi har just nu inget avtal med öppenvården /vårdcentraler (undantaget Nervrotsblockader).

Vanliga frågor

Är det farligt med strålning?

Användning av joniserande strålning inom sjukvården anses allmänt ge en nytta som överväger riskerna. Strålning finns vid röntgenundersökningar, undersökningar och behandlingar med radioaktiva ämnen, och ...

Läs hela svaret

Hur många gånger får jag omboka undersökningen?

Max två ombokningar tillåts, sedan kommer remissen att avslutas och returneras till remitterande läkare. Ska undersökningen sedan utföras så får remitterande läkare skriva en ny remiss.

Hur bokar jag sjukresa?

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den avdelning eller mottagning som skickat remissen till oss så lägger de in sjukresa till och från oss.

Vad händer om jag uteblir?

Varje uteblivet besök debiteras med 400 kronor. Efter två uteblivna besök kommer remissen att avslutas och returneras till remitterande läkare. Ska undersökningen sedan utföras så får remitterande läkare skriva en ...

Läs hela svaret

Kontakta oss

Har du fått en kallelse och vill omboka/avboka eller bekräfta din tid ber vi dig i första hand att gå in på Min vård som är öppen dygnet runt.

Du kan också lämna meddelanden för ombokning, avbokning eller bekräfta tid på vår telefonsvarare. Det är viktigt att du uppger namn, personnummer, telefonnummer, bokad tid och undersökning.

Telefonnummer
08-714 63 04

Telefontider
Mån-tors: kl 8.30-11.30, 13-14.30
Fre: kl 8.30-11.30

Besöksadress
Ersta sjukhus
Röntgenkliniken
Fjällgatan 44, plan 2

Hitta hit: Buss 2 och 53 från Slussen. P-garage: Stigbergsgaraget.

Verksamhetschef
Ulrika Håkansson
E-post: ulrika.hakansson@erstadiakoni.se