Röntgenkliniken

Hos oss får du som patient snabb, smidig och säker hjälp. Röntgenkliniken är utrustad med avancerad teknik för en rad olika bildgivande metoder.

Välkommen till röntgenkliniken på Ersta sjukhus. Vi arbetar med avancerad teknik för bildgivande metoder som datortomografi, magnetkameraundersökning, skelett- och lungröntgen, ultraljud, bentäthetsmätning och genomlysning. 

Hos oss får alla patienter sina röntgenbilder granskade och bedömda av minst två radiologer. 

Vi är måna om att hålla våra köer korta och säkerställa en hög kvalitet både på röntgenbilder och bedömning. För att komma till oss krävs en remiss från din behandlande läkare.

Du kan göra dina ärenden hos oss via den digitala tjänsten Min vård.

Så blir du patient och undersöks hos oss

1

Remiss krävs

För att komma till oss krävs en remiss som du får från din behandlande läkare. När remissen kommit till oss kallar vi dig till undersökning.

2

Inför ditt besök

Var noga med att läsa din kallelse och följ de eventuella instruktioner som gäller för just din undersökning.

Inför ditt besök
3

Efter besöket

Din behandlande läkare, som skickat remissen till oss, meddelar dig resultatet av undersökningen.

Korta fakta om Röntgenkliniken

 • Remisskrav
  För att bli undersökt hos oss krävs en remiss från din behandlande läkare.

 • Kort väntetid
  Ersta röntgen har generellt korta väntetider.

 • 1177 för om- eller avbokning 
  Har du fått en kallelse och vill omboka/avboka eller bekräfta din tid ber vi dig i första hand att gå in på 1177.se som är öppen dygnet runt.

 • Telefonkontakt 
  Du kan också lämna meddelanden för ombokning, avbokning eller bekräftning på vår telefonsvarare. Det är viktigt att du uppger namn, personnummer, telefonnummer, bokad tid och undersökning.

 • Dubbel granskning av resultatet 
  Våra mycket erfarna sköterskor ser till att du får bra information och att du blir väl omhändertagen och undersökt på bästa sätt. Vi månar om att undersökningskvaliten är den allra högsta, och alla bilder granskas alltid av två specialistkompetenta röntgenläkare.

 • Språktolk
  Om du inte talar eller förstår svenska språket har du rätt till en språktolk. Vi bokar automatiskt tolk till bokad undersökning om det framgår av din remiss att behovet finns.

 • Sjukresa
  Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den avdelning eller mottagning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

 • Svar från remitterande läkare 
  Efter undersökningen arkiveras allt (remiss, svar, bilder) till ett, för Region Stockholm, gemensamt arkiv. Svaret skickas till remitterande läkare, då finns det även lagrat i journalsystemet som remittenten använder. Det är alltid din remitterande läkare som delger svaret.

Vanliga frågor

Är det farligt med strålning?

Ultraljud och magnetkameraundersökningar betraktas generellt som ofarliga, medan röntgenundersökningar med joniserande strålning såsom lungröntgen, skelettröntgen och datortomografi kan innebära en mycket liten risk.

Läs hela svaret

Vilka remittenter tar röntgenkliniken emot remisser från?

Alla vårdval (ortopedi, gynekologi, urologi, reumatologi m fl), för mer information om vårdval se 1177.se

Vi tar inte emot remisser från öppenvården (vårdcentraler).

Läs hela svaret

Hur många gånger får jag omboka undersökningen?

Max två ombokningar tillåts, sedan kommer remissen att avslutas och returneras till remitterande läkare. Ska undersökningen sedan utföras så får remitterande läkare skriva en ny remiss.

Vad händer om jag uteblir?

Varje uteblivet besök debiteras med 400 kronor. Efter två uteblivna besök kommer remissen att avslutas och returneras till remitterande läkare. Ska undersökningen sedan utföras så får remitterande läkare skriva en ...

Läs hela svaret

Jag önskar en kopia på min undersökning samt svar. Hur beställer jag det och vad kostar det?

Kontakta röntgenklinikens reception. De fyller i ett underlag och hör sedan av sig när kopian är klar. Kostnaden är 250 kronor. Den lämnas antingen ut i receptionen mot uppvisande av legitimation eller skickas med rekommenderad post ...

Läs hela svaret

Vad händer med remiss, svar och bilder efter undersökningen?

Allt arkiveras till ett, för Region Stockholm, gemensamt arkiv. Svaret skickas till remitterande läkare, då finns det även lagrat i journalsystemet som remittenten använder.

Läs hela svaret

Kontakta oss

Har du fått en kallelse och vill omboka/avboka eller bekräfta din tid ber vi dig i första hand att gå in på Min vård som är öppen dygnet runt.

Du kan också lämna meddelanden för ombokning, avbokning eller bekräfta tid på vår telefonsvarare. Det är viktigt att du uppger namn, personnummer, telefonnummer, bokad tid och undersökning.

Telefonnummer
08-714 65 56 eller
08-714 63 04

Telefontider
Mån-tors: kl 8-14
Fre: kl 8-11

Besöksadress
Ersta sjukhus
Röntgenkliniken
Fjällgatan 44, plan 2

Drop-in
På grund av den ökade smittrisken av coronavirus är röntgenklinikens drop-in för slätröntgen av skelett och lungor stängd tills vidare.

 

Verksamhetschef
Lott Bergstrand
E-post: lott.bergstrand@erstadiakoni.se