Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vård och omsorg i livets slutskede

På Ersta sjukhus är vi specialister på vård och omsorg i livets slutskede. Vårt mål är att främja livskvalitet och ge trygghet så att våra svårt sjuka patienter kan leva ett aktivt och värdigt liv. Hospicekliniken består av tre delar: Hospiceavdelning som bedriver Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV). Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), samt Lilla Erstagården Barn- och ungdoms hospice.

Lena Nordhager och Inger Olsson

Palliativ vård innebär omsorg om den döende medmänniskan. Den kännetecknas av att man ska ha sin mänskliga värdighet kvar och få behålla så många som möjligt av sina kroppsliga och själsliga funktioner, så länge som möjligt. Ungefär var tionde svensk får palliativ vård i slutet av sitt liv.

Vid Ersta sjukhus finns mer än tjugo års erfarenhet av palliativ vård. Vårt mål är att främja livskvalitet och ge trygghet så att våra svårt sjuka patienter ska må så bra som möjligt i vardagen och kunna leva ett aktivt liv. Vi har respekt för individens och närståendes önskemål och behov. Därför planerar vi kontinuerligt vården tillsammans med våra patienter och deras anhöriga. En viktig del är stödet till närstående. En annan är att ge förslag på anpassningar i hemmet som kan underlätta vardagen.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Hospicekliniken

Postadress
Box 4619 
116 91 Stockholm

Verksamhetschef
Karolina Behrnsten

@ hospicekliniken

Hospiceavdelning

Besöksadress
Ersta sjukhus
Fjällgatan 44, plan 4

Telefon expedition
08-714 66 05
 
Enhetschef

Sara Eklöf
@ Sara Eklöf

ASIH

Besöksadress
Erstagatan 1D, plan 1

Telefon expedition
08-714 66 11

Enhetschef
Karin Vretman
@ Karin Vretman

Lilla Erstagården

Besöksadress
Hästhagsvägen 9, NACKA

Telefon expedition
08-714 68 30
08-714 68 32

Tf Vårdchef
Christina Lindström
@Christina Lindstrom