Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Om Ersta sjukhus

Ersta sjukhus är ett icke vinstdrivande sjukhus med lång och traditionsrik historia. Vi bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård med bredd och spetskompetens.

Sjukhus_fasad

På Ersta sjukhus kombinerar vi bästa tänkbara sjukvård med ett bemötande som får varje patient att känna sig sedd. Vi jobbar med personcentrerad vård. I nationella patientenkäter som mäter patienters upplevelser av kvalitet inom hälso- och sjukvården, hamnar Ersta sjukhus i topp.

Patientnära forskning är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. För oss är det viktigt och självklart att delta i utbildning av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Ersta är ett akademiskt sjukhus med avdelningar för kirurgi, medicin, hospice för vuxna och barn/ungdomar, röntgen och sjukgymnastik/fysioterapi.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00