Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Kliniker & avdelningar

Ersta sjukhus är ett icke-vinstdrivande sjukhus med en lång och traditionsrik historia. Vi bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård med bredd och spetskompetens. På Ersta sjukhus kombinerar vi den bästa tänkbara sjukvården med ett bemötande som får varje patient att känna sig sedd.

Kirurgi_miljö

Ersta sjukhus är ett akademiskt sjukhus med avdelningar för kirurgi, medicin, röntgen, hospice och sjukgymnastik.Vi har också en vårdcentral. Du kan läsa mer om respektive klinik och avdelning under länkarna till vänster.

Inom sjukhuset bedrivs också forskning i två institutioner – en för medicinsk forskning och en för forskning inom palliativ vård.

Vården bedrivs i avdelningar där samarbete och kommunikation underlättas av att klinikerna ligger nära varandra och den interna remitteringen går fort och enkelt.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00