Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vi ger specialistvård i hemmet

Ersta ASIH är ett multiprofessionellt team med specialistkompetens för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, familjeterapeut, kurator och sekreterare. Vi är tillgängliga dygnet runt och har även beredskap för att ge vård i hemmet vid livets slut.

Asih_bilFlertalet av våra patienter har en cancersjukdom, men andra svåra kroniska sjukdomar som exempelvis KOL och hjärtsvikt förekommer också. I vår expertkompetens ingår bland annat att förebygga och behandla smärta och andra symtom som kan uppkomma vid svåra sjukdomar. Vi kan ge avancerade behandlingar med dropp, smärtpumpar, antibiotika och mycket mer.

Nya patienter ansluts till oss när vi fått remiss från behandlande läkare. Många patienter har kvar sin kontakt med en specialistklinik på ett storsjukhus under inskrivningen i ASIH. Vi samarbetar nära med andra vårdgivare för att samordna och underlätta vården runt patienten. Den vård som du får av oss på Ersta ASIH är avgiftsfri.

Vårt mål är att ge högsta möjliga livskvalitet och den trygghet som gör det möjligt att, trots sjukdom, kunna leva ett så smärtfritt och aktivt liv som möjligt. Vi kan ofta hjälpa till med anpassningar i hemmet och ge råd om hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Vården planeras löpande genom samtal mellan oss, patienten och anhöriga.

| Fler

Kontakt

ASIH

Besöksadress
Erstagatan 1D, plan 1

Telefon expedition
08-714 66 11

Enhetschef
Karin Vretman 
@ Karin Vretman

Hitta hit, karta öppnas i nytt fönster >>>