ASIH - avancerad sjukvård i hemmet

Ersta ASIH erbjuder avancerad sjukvård i hemmet. Vi är tillgängliga dygnet runt och är ett alternativ till sjukhusvård.

Vi arbetar i multiprofessionella team som består av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist.

Personalen på Ersta ASIH är specialistutbildad, trygg och erfaren. Vi vårdar patienter med olika diagnoser, i alla åldrar, med en komplicerad sjukdomsbild. Vi är specialiserade på att behandla olika typer av symtom som exempelvis smärta, illamående, oro och ångest. I våra team finns bred kompetens och fördjupad kunskap om palliativ vård.

Vården bedrivs med helhetssyn på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Utöver medicinska insatser och omvårdnad erbjuder vi skapande verkstad, träning och avslappning i grupp, träning i bassäng och besök av sjukhusclown i hemmet.

Som på sjukhus – fast hemma

När du ansluts till oss får du träffa läkare och sjuksköterska där vi tillsammans med dig utformar en vårdplan utifrån dina behov. Hela teamet ansvarar sedan för att du som patient får hela ditt vårdbehov tillgodosett. Vi vet att dina närstående kan vara en viktig del och vi involverar dem i den utsträckning du önskar. Vi har särskild kompetens för att möta barn som närstående.

Du kan få hjälpa med anpassningar i hemmet och råd om hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Om din situation förändras och du skulle behöva inneliggande vård så finns den möjligheten på vår vårdavdelning för specialiserad palliativ slutenvård, Ersta hospice.

Vårt mål är att möjliggöra god livskvalitet, skapa trygghet och bidra till att du, trots sjukdom, kan leva ett så aktivt liv som möjligt. Vi samarbetar nära andra vårdgivare för att samordna och underlätta vården. Vården på Ersta ASIH är avgiftsfri.

Så kan du få avancerad sjukvård i hemmet

1

Prata med din läkare

För att bli patient hos oss behöver du en remiss från din behandlande läkare. Vi samarbetar med andra vårdgivare och många patienter har kvar sin kontakt med specialistklinik på storsjukhus.

Så söker du vård
2

Ny patient hos oss

Du ansluts till oss och vi utformar tillsammans en vårdplan. Vi hjälper dig även att få anpassningar i hemmet om det behövs. Vårt team är multiprofessionellt och tillgängligt dygnet runt.

3

Att vara patient hos oss

Vi har ett planerat besök för alla patienter minst en gång i veckan medan andra får besök flera gånger per dag. Vi har även möjlighet att besöka patienten akut om det behovet uppstår.

Kontakta oss

Telefon
Expedition 08-714 66 11

Besöksadress
Erstagatan 1D, plan 1

Enhetschef
Karin Vretman
Telefon: 073-868 00 68
E-post: karin.vretman@erstadiakoni.se