Geriatriska kliniken

Specialistvård för dig som är äldre

Välkommen till Ersta geriatrik

Ersta geriatrik har öppnat i Ersta sjukhus, centralt på Södermalm. 

Geriatrik är sjukvård som är specialiserad för dig som är äldre och i behov av det geriatriska teamet. Vi har en helhetssyn på den äldre patienten och en bred kompetens att vårda akuta och kroniska sjukdomar som är vanligt vid åldrande. Vården hos oss är inriktad på medicinsk behandling och rehabilitering med målsättning att skapa bästa möjliga livskvalitet framåt.

Vi tar emot dig i behov av geriatrisk vård från akutsjukhus eller närakuter, direkt via ambulans eller från vårdcentral och annan öppenvård. Till oss kan även du även remitteras för eftervård från akutsjukhus.

Din tid hos oss 

Vårdtiden är i genomsnitt fem dagar. All rörelse är viktig där målet är att du ska bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar. Inför utskrivningen samverkar vi med dig och dina närstående, kommun och primärvård för en trygg och säker hemgång.

Inom geriatriken sker all vård och rehabilitering i team med dig som patient i centrum. Som patient får du tillgång till geriatriska specialister inom flera områden, bland annat läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut fysioterapeut, kurator och logoped. 

Välkomnande miljöer

Avdelningarna är utformade för att vara så välkomnande som möjligt. På avdelningarna finns både enkelrum och dubbelrum med eget badrum. I den gemensamma matsalen serveras lunch och mellan måltiderna finns alltid fika och mellanmål tillgängligt. På Ersta sjukhus finns tillgång till ett kapell, Paulinas kök & kakeri, samt Apotek. Inom kort av stånd ligger Ersta terrass och Ersta hotell, där närstående kan övernatta. 

Samtalsstöd

Vi har en sjukhuspräst som erbjuder patienter och närstående samtal kring andliga och existentiella livsfrågor. Vid behov förmedlas kontakt med hemförsamling, kyrkor, samfund och religiösaföreträdare. Välkommen att kontakta oss via telefon eller be personalen förmedla kontakt.

Besök

Närstående är välkomna att besöka dig som är patient hos oss. Hos oss vårdas äldre och sköra så tänk på att du behöver vara frisk när du besöker oss. Avdelningen har följande besökstider: 

  • Måndag-fredag: kl. 15.00-19.00
  • Lördag - söndag: kl. 13.00-19.00

 

Så blir du patient hos oss

1

Vad innebär geriatrik?

Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering.

2

Hur får jag remiss till er?

Vi tar emot dig i behov av geriatrisk vård från akutsjukhus eller närakuter, direkt via ambulans eller från vårdcentral och annan öppenvård. Hit kan även patienter remitteras för eftervård från akutsjukhus.

3

Hur lång är vårdtiden?

Det kan se olika ut men i genomsnitt är vårdtiden fem dagar. Inför utskrivningen samverkar vi med dig och dina närstående, kommun och primärvård för en trygg och säker hemgång.

Remittera till Ersta geriatrik

Välkommen att remittera dina patienter till oss. Här kan du som remittent läsa mer om hur du går tillväga för att remittera patienter till oss.

Remittera till oss

Medarbetare tittar in i kameran

Upptäck Erstas äldreomsorg!

Våra moderna äldreboenden välkomnar ditt husdjur och hemtjänsten erbjuder både hjälp i vardagen och kostnadsfria kundaktiviteter. Våra olika verksamheter ger stöd till dig med en demenssjukdom och till dig som anhörig. Utforska hur vi kan göra skillnad för dig och dina nära!

Läs mer om vår äldreomsorg

en anställd och en äldre man boxas med boxhandskar och skrattar

Kontakta Ersta geriatrik

Välkommen att remittera patienter till oss -  Läs mer här!

 

Telefon
Avdelning 1: 08-714 67 97 

Avdening 2: 08-466 31 02

Besöksadress
Ersta sjukhus
Geriatriska kliniken
Avdelning 1:
Folkungagatan 125, plan 7 
Avdelning 2:
Fjällgatan 44, plan 5

Verksamhetschef
Charlotte Julius
E-post: charlotte.julius@erstadiakoni.se

Vårdenhetschef avd 1 
Catarina Johansson
E-post: catarina.johansson@erstadiakoni.se

Vårdenhetschef avd 2 
Stephen Knieling
E-post: stephen.knieling@erstadiakoni.se

Läkarchef UL/ST
Maria Frodig
E-post: maria.frodig@erstadiakoni.se

Paramedicinsk chef
Sunna Koskinen
E-post: sunna.koskinen@erstadiakoni.se