Palliativa kliniken

Vårt mål är att främja livskvalitet och ge trygghet så att våra svårt sjuka patienter kan leva ett aktivt och värdigt liv.

På Ersta sjukhus är vi specialister på vård och omsorg i livets slutskede. Vårt mål är att främja livskvalitet och ge trygghet så att våra svårt sjuka patienter ska må så bra som möjligt i vardagen. 

Det här är palliativa kliniken

Hand som klappar svartvit hund

Palliativ vårdavdelning

Den specialiserade palliativa vården vid Ersta sjukhus genomsyras av en helhetssyn på människan som innefattar alla aspekter av livet.

Personal och barn i lekstuga

Lilla Erstagården

Vi erbjuder avancerad inneliggande vård för barn från hela Sverige Vården hos oss fokuserar på symtomlindring och ökad livskvalitet

Sjukvårdspersonal sitter i bild på väg till patient

ASIH

Ersta ASIH är ett multiprofessionellt team med specialistkompetens för avancerad sjukvård i hemmet.

Kontakta oss

Telefon växel:
08-714 65 00

Besöksadress:
Ersta sjukhus
Folkungagatan 125

Palliativa kliniken
Verksamhetschef Karin Vretman
E-post: karin.vretman@erstadiakoni.se

Palliativ vårdavdelning
Enhetschef Aine Brodd
Telefon: 08-714 61 99
E-post: anne.brodd@erstadiakoni.se

ASIH
Enhetschef Kajsa Burlin
Telefon: 08-714 63 97
E-post: kajsa.burlin@erstadiakoni.se 

Lilla Erstagården
Vårdchef Sophia Ahlin
Telefon: 08-714 68 33
E-post: sophia.ahlin@erstadiakoni.se