Beställning av journalkopior

En medicinsk journal är en sammanställning av handlingar som rör dig som patient. Varje gång du besöker vården registreras uppgifter om dig i en journal. Som patient har du rätt att läsa din egen journal.

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177:s e-tjänster. Där har du möjlighet att ta del av journalanteckningar, diagnoser, vissa provsvar samt få en överblick av tidigare och planerade vårdkontakter med uppgifter från januari 2016.

Läs din journal via 1177:
Logga in på 1177 e-tjänster (bank-ID krävs). Vårdguidens e-tjänster (funktionstjanster.se)

Har du inte tillgång till 1177 kan du skicka en beställning till:

Journalservice
Ersta sjukhus,
Fjällgatan 44
116 28 STOCKHOLM

Beställningen ska innehålla:
• Namn
• Personnummer
• Vilken mottagning och tidsperiod som din begäran avser

Det går också bra att ringa oss på nr: 08-714 62 35, måndag-torsdag kl 13:00 – 15:00

Av sekretesskäl hanterar vi inga beställningar av journalkopior via e-post.
Journalkopiorna skickas rekommenderat till din folkbokföringsadress alternativt hämtas hos behandlande mottagning efter överenskommelse.