Medan vi ännu lever – om livet nära döden

”Medan vi ännu lever – om livet nära döden”, är en antologi om de frågor vi konfronteras med i dödens närhet. Vi publicerar några av kapitlen nedan.

Ämnet kan låta tungt, men förhoppningen är att boken ska bidra till att vi reflekterar över liv och död medan vi ännu lever.

I texterna får läsaren ta del av såväl personliga funderingar som av forskningsresultat.

Antologin är ett samarbete mellan Ersta diakoni och Verbum.