Vi försöker ofta hålla döden ifrån oss, men den finns på något sätt alltid bara ett hjärtslag bort. I vissa livssituationer blir döden mer närvarande och påtaglig. Även om döden innebär smärta och sorg kanske den kan ses mer som en del av livet än något som är helt skilt ifrån det.

Ersta diakoni vill med denna bok belysa några frågor kring döden och döendet. Det handlar om existentiella och filosofiska frågor, om forskning och vetenskap samt om egna och andras upplevelser. De behandlas i faktatexter, intervjuer, berättelser och bilder.

Vi har velat belysa frågorna från flera håll och med många olika röster för att döden angår alla, men också för att döden är unik för varje människa. Det är en upplevelse som vi, åtminstone inte i denna värld, kan dela med någon annan. Men vi kan försöka skapa förutsättningar för att vi ska kunna leva våra liv som de unika människor vi är, ända till det sista andetaget.

Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni