ASIH - avancerad sjukvård i hemmet

Ersta ASIH erbjuder avancerad sjukvård i hemmet. Vi är tillgängliga dygnet runt och är ett alternativ till sjukhusvård.

Vi arbetar i multiprofessionella team som består av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist.

Personalen på Ersta ASIH är specialistutbildad, trygg och erfaren. Vi vårdar patienter med olika diagnoser, i alla åldrar, med en komplicerad sjukdomsbild. Vi är specialiserade på att behandla olika typer av symtom som exempelvis smärta, illamående, oro och ångest. I våra team finns bred kompetens och fördjupad kunskap om palliativ vård.

Vården bedrivs med helhetssyn på patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Utöver medicinska insatser och omvårdnad erbjuder vi skapande verkstad, träning och avslappning i grupp, träning i bassäng och besök av sjukhusclown i hemmet.

Som på sjukhus – fast hemma

När du ansluts till oss får du träffa läkare och sjuksköterska där vi tillsammans med dig utformar en vårdplan utifrån dina behov. Hela teamet ansvarar sedan för att du som patient får hela ditt vårdbehov tillgodosett. Vi vet att dina närstående kan vara en viktig del och vi involverar dem i den utsträckning du önskar. Vi har särskild kompetens för att möta barn som närstående.

Du kan få hjälpa med anpassningar i hemmet och råd om hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Om din situation förändras och du skulle behöva inneliggande vård så finns den möjligheten på vår vårdavdelning för specialiserad palliativ slutenvård, Ersta hospice.

Vårt mål är att möjliggöra god livskvalitet, skapa trygghet och bidra till att du, trots sjukdom, kan leva ett så aktivt liv som möjligt. Vi samarbetar nära andra vårdgivare för att samordna och underlätta vården. Vården på Ersta ASIH är avgiftsfri.

Så kan du få avancerad sjukvård i hemmet

1

Prata med din läkare

För att bli patient hos oss behöver du en remiss från din behandlande läkare. Vi samarbetar med andra vårdgivare och många patienter har kvar sin kontakt med specialistklinik på storsjukhus.

Så söker du vård
2

Ny patient hos oss

Du ansluts till oss och vi utformar tillsammans en vårdplan. Vi hjälper dig även att få anpassningar i hemmet om det behövs. Vårt team är multiprofessionellt och tillgängligt dygnet runt.

3

Att vara patient hos oss

Vi har ett planerat besök för alla patienter minst en gång i veckan medan andra får besök flera gånger per dag. Vi har även möjlighet att besöka patienten akut om det behovet uppstår.

Vanliga frågor och svar om Ersta ASIH

Vem kan bli ansluten till Ersta ASIH?

ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet) vårdar patienter med olika diagnoser, i alla åldrar, med en komplicerad sjukdomsbild. Det kan exempelvis handla om cancersjukdomar, hjärtsvikt, njursvikt eller infektionssjukdomar.

Läs hela svaret

Vad är det för skillnad på ASIH och hemtjänst?

ASIH fungerar som ett sjukhus fast hemma. Vi kan exempelvis hjälpa till med symptomlindring, läkemedelsbehandlingar och omläggningar. Vi samarbetar med kommunen om du behöver hjälp med hushållsnära tjänster eller personlig ...

Läs hela svaret

Kan jag välja Ersta ASIH, oavsett var jag bor?

För att kunna välja Ersta ASIH behöver du bo inom område 4 eller 5 (klicka här för att se en karta). Dessa området är Stockholm innerstad, Värmdö, Nacka, Lidingö, Solna och Stockholm söderort.

Läs hela svaret

Vad är kostnaden för vården som utförs?

Vården via Ersta ASIH är gratis. Det gäller samtliga besök oavsett yrkesprofession, rådgivning, vissa hjälpmedel och de flesta av dina läkemedel.

Hur kontaktar jag er när jag väl är ansluten?

Du kommer alltid kunna komma i kontakt med en sjuksköterska dygnet runt via telefon.

Jag behöver även kontakt med en arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, dietist, och präst/diakon. Är det något som ni kan hjälpa till med?

Ja, vi tar hand om dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vi har därför tillgång till ovanstående yrkesgrupper.

Kan även min närstående få hjälp?

Vi ger råd och stöd till dina närstående. Om du vill kan dina närstående bli delaktig i din vård men då måste du godkänna detta.

Vad händer om jag inte är i behov av ASIH längre?

Om du blir bättre och inte behöver avancerad sjukvård i hemmet längre ansvarar teamet för att din vård överförs till din husläkare.

Vad är Min vård?

Min vård är Ersta sjukhus tjänst för digitala kontakter mellan dig och din klinik. Enkel att använda, du spar tid och kommunikation sker när det passar dig. Läs mer om tjänsten här>>.

Skapa ett digitalt ärende

Du som är patient kan besöka oss digitalt och få hjälp med icke brådskande ärenden. Påbörja ditt ärende när det passar dig så besvarar vi dig under våra öppettider. Läs mer här>>

Besök oss via video

Du som är patient, och dina närstående, har möjlighet att genomföra videobesök med samtliga yrkeskategorier i teamet, som ett komplement till fysiska besök. Läs mer här>>

Kontakta oss

Använd gärna vår digitala tjänst Min vård. Via den kan du kan kommunicera med oss när det passar dig och du, eller dina närstående, kan också boka in videobesök som komplement till fysiska möten.

Telefon
Expedition 08-714 66 11

Besöksadress
Erstagatan 1D, plan 1

Enhetschef
Marjukka Rosén 
Telefon: 079-0607757
E-post: marjukka.rosen@erstadiakoni.se