Sjukdom och symptom

Arytmi (rytmrubbningar)

Arytmi, även kallat rytmrubbning, är samlingsnamnet för de tillstånd där hjärtat inte följer normal rytm.

Hjärtarytmier innebär ofta en känsla av hjärtklappning, extraslag eller att hjärtat kanske byter rytm eller till och med rusar. Ibland upplevs viss andfåddhet, yrsel eller andra obehag. En del människor känner inte alls av att hjärtat slår oregelbundet eller hur pulsen varierar.

Vad är förmaksflimmer?

Förmaksflimmer – en av de vanligaste arytmierna/rytmrubbningarna

En vanlig hjärtarytmi/rytmrubbning är förmaksflimmer som förekommer hos cirka tre - fyra procent av befolkningen över 20 år. Pulsen är oregelbunden och attackerna kan sitta i flera minuter, timmar eller dagar. En del människor har förmaksflimmer utan att veta om det. Med förmaksflimmer föreligger en ökad risk för blodpropp, som kan bildas inuti hjärtat och slungas ut i cirkulationen. Ibland kan en blodpropp ta sig till hjärnan via blodströmmen och i värsta fall kan man få en stroke. Detta kan medföra talsvårigheter, olika funktionsnedsättningar och ibland livslånga handikapp

Det är därför viktigt att man med olika utredningar kan försöka ställa diagnos och påbörja lämplig behandling. Vid förmaksflimmer behövs ibland behandling med blodförtunnande medicin för att minska risken för blodpropp.

Vid kvarstående (persisterande) förmaksflimmer, behöver man ibland göra en så kallad elkonvertering för att hjärtat ska återgå till normal rytm igen. Ofta behövs läkemedel för att försöka hålla hjärtat i normal rytm. Vissa patienter kan behöva remitteras för operation (lungvensablation) för att minska attacker med förmaksflimmer. 

Vad innebär elkonvertering?

Under en kortvarig narkos på några minuter, ges en mindre strömstöt mot hjärtat genom plattor som fästes på bröstkorgen. Detta för att hjärtat ska återgå till en normal rytm. Elkonvertering är en vanlig åtgärd vid förmaksflimmer, när hjärtat tappat sin regelbundna rytm. Efter undersökningen kan man gå hem från sjukhuset samma dag. 

Övriga arytmier/rytmrubbningar

Det finns andra typer av arytmier som kan behöva specifik medicinering eller behov av elektrofysiologiska utredningar och operationer, till exempel ablation. Vissa rytmstörningar kan förekomma med glesa intervall. Med hjälp av metoder som bandspelar-EKG, ePatch eller tum-EKG kan man registrera hjärtrytmen under längre perioder, dygn eller veckor för att se hur hjärtat beter sig. Det finns också små mätare som kan opereras in under huden, där man kan följa hjärtrytmen under flera år. Utöver läkemedel och elkonvertering finns andra sätt att behandla förmaksflimmer och rytmrubbningar. Vid behov remitterar vi till universitetssjukhusens specialistmottagningar för elektrofysiologiska utredningar och behandlingar.