Sjukdom och symptom

Arytmi (rytmrubbningar)

På hjärtmottagningen utreder och behandlar vi arytmi (rytmrubbningar), till exempel förmaksflimmer.

Vad är arytmi?

Arytmi, även kallat rytmrubbning, är samlingsnamnet för de tillstånd där hjärtat inte följer normal rytm. Hjärtarytmier ger symptom som till exempel hjärtklappning, extraslag, en känsla av att hjärtat byter rytm eller ibland till och med rusar. Du kan också uppleva viss andfåddhet, yrsel eller andra obehag. En del känner dock inte alls av att hjärtat slår oregelbundet eller att pulsen varierar.

Förmaksflimmer – en av de vanligaste arytmierna

Förmaksflimmer är en av de vanligaste arytmierna och förekommer hos cirka tre till fyra procent av de i befolkningen som är över 20 år. Förmaksflimmer innebär att pulsen är oregelbunden och attackerna kan pågå i flera minuter, timmar eller dagar. En del har förmaksflimmer utan att veta om det.

Med förmaksflimmer finns en ökad risk för blodpropp, som kan bildas inuti hjärtat och slungas ut i cirkulationen. Ibland kan en blodpropp ta sig till hjärnan via blodströmmen, vilket i värsta fall kan leda till en stroke. Det kan medföra talsvårigheter, olika funktionsnedsättningar och ibland livslånga handikapp. Det är därför viktigt att man genom olika utredningar kan ställa en diagnos och påbörja lämplig behandling.

Behandling av arytmi

Vid förmaksflimmer behövs ibland behandling med blodförtunnande medicin för att minska risken för blodpropp.

Vid kvarstående (persisterande) förmaksflimmer, behövs ibland en behandlingsmetod som kallas elkonvertering för att hjärtat ska återgå till normal rytm igen. Ofta behövs också läkemedel för att försöka hålla hjärtat i normal rytm. Vissa patienter kan behöva remitteras för operation (lungvensablation) för att minska attacker med förmaksflimmer.

Vad innebär elkonvertering?

Under en kortvarig narkos på några minuter, ges en mindre strömstöt mot hjärtat. Det görs genom att elektroder fästs på din bröstkorg. Detta för att hjärtat ska återgå till en normal rytm. Elkonvertering är en vanlig åtgärd vid förmaksflimmer, när hjärtat tappat sin regelbundna rytm. Du får gå hem från sjukhuset samma dag som din behandling ägt rum.

Övriga arytmier

Det finns även andra typer av arytmier som kan behöva specifik medicinering eller som kräver elektrofysiologiska utredningar och operationer, till exempel ablation. Vissa rytmstörningar kan förekomma med glesa intervall. Med hjälp av metoder som bandspelar-EKG, ePatch eller tum-EKG registreras din hjärtrytm under längre perioder, dygn eller veckor för att se hur hjärtrytmen varierar.

Utöver läkemedel och elkonvertering finns andra sätt att behandla förmaksflimmer och rytmrubbningar. Vid behov remitterar vi dig vidare till universitetssjukhusens specialistmottagningar för elektrofysiologiska utredningar och behandlingar.