Sjukdom och symptom

Kärlkramp (angina pectoris)

På hjärtmottagningen utreder och behandlar vi kärlkramp.

Vad är kärlkramp?

Hjärtats kranskärl, som försörjer hjärtmuskeln med blod och syre, kan bli förkalkade och utveckla inlagringar som gör dem smalare, vilket försvårar för blodet att passera ut i hjärtmuskeln. Då kan kärlkramp uppstå.

Vilka symptom är vanliga vid kärlkramp?

  • Tryck i bröstet som kan stråla ut i vänster arm eller upp i käkarna.
  • Smärtan eller obehaget uppstår ofta vid ansträngning och klingar av vid vila.
  • Symptomen kan vara stabila över tid eller komma plötsligt i samband med lättare ansträngning.

Det är viktigt att utreda dessa symptom för att se om det föreligger kärlkramp som måste behandlas eller utredas vidare.

Utredning av kärlkramp

En vanlig undersökning är arbets-EKG som ofta utförs inom sjukvården. Då cyklar man på en motionscykel och stegvis ökar belastningen på hjärtat under det att vi följer blodtrycket och hjärtats elektriska aktivitet. Ett arbets-EKG ger oss en uppfattning om den fysiska arbetsförmågan, eventuella symptom från bröstet och tillkomst av EKG-förändringar som kan hjälpa till att ställa en diagnos. 

En annan vanlig undersökning vid misstänkt kärlkramp är kranskärlsröntgen (coronarangiografi) vilket innebär att kontrastmedel sprutas in i hjärtats kranskärl. Då kan vi se om det finns förträngningar som kan vara så betydande att blodkärlet måste vidgas, med hjälp av ett metallnät (stent) som sätts in för att förbättra blodflödet.

Det finns även andra utredningar för att undersöka hjärtats kranskärl och syretillförseln i hjärtmuskeln, till exempel CT angio (datortomografi av hjärtat) och isotopröntgen (scint).

Behandling av kärlkramp

Vid kärlkramp eller kranskärlsjukdom är det viktigt med kontroller och uppföljningar så att man kan behandla riskfaktorer och symptom med läkemedel och livsstilsförändringar. Om du har haft allvarliga förträngningar, behandlas du med metallnät (stent) i kranskärlen.

Vårt team består av läkare, dietist, sjuksköterska och fysioterapeut med flera. De finns för att stötta dig att genomföra livsstilsförändringar som till exempel viktnedgång, rökstopp och ge dig kostråd. Det är viktigt att genomföra dessa typer av livsstilsförändringar för att du ska må bättre.

På Ersta hjärtmottagning utreder, kontrollerar och följer vi upp dig med kranskärlssjukdom.