Sjukdom och symptom

Kärlkramp (angina pectoris)

Hjärtats kranskärl, som försörjer hjärtmuskeln med blod och syre, kan bli förkalkade och utveckla inlagringar som gör dem smalare och försvårar för blodet att passera ut i hjärtmuskeln.

Vilka symptom kan man ha vid kärlkramp?

  • Tryck i bröstet som kan stråla ut i vänster arm eller upp i käkarna.
  • Smärtan eller obehaget kommer ofta vid ansträngning och klingar av vid vila.
  • Symptomen kan vara stabila över tid eller komma plötsligt i samband med lättare ansträngning.

Sådana symptom är därför viktiga att utreda för att se om det föreligger kärlkramp som måste behandlas eller utredas vidare.

Hur utreder man kärlkramp?

En vanlig undersökning är arbets-EKG som görs inom sjukvården. Man cyklar då på en motionscykel och ökar stegvis belastningen på hjärtat under det att man följer blodtrycket och hjärtats elektriska aktivitet. Man får då en uppfattning över hjärtats fysiska arbetsförmåga, eventuella symptom från bröstet och tillkomst av EKG-förändringar som kan hjälpa till att ställa diagnos.

En annan vanlig undersökning vid misstänkt kärlkramp är kranskärlsröntgen (coronarangiografi) vilket innebär att kontrastmedel sprutas in i hjärtats ådror. Man ser då om det finns förträngningar som kan vara så betydelsefulla att man vill vidga blodkärlet och sätta in en stent (metallnät) för att förbättra blodflödet.

Det finns även andra undersökningar man kan göra för att undersöka hjärtats kranskärl och syretillförseln i hjärtmuskeln. T. Ex CT angio (datortomografi av hjärtat) och isotopröntgen.

Vilken behandling finns vid kärlkramp?

Vid kärlkramp eller kranskärlsjukdom är det viktigt med kontroller och uppföljningar så att man kan behandla riskfaktorer och symptom med läkemedel.

På Ersta hjärtmottagning utreder vi, kontrollerar och följer upp patienter med kranskärlssjukdom.

Vi har ett team med läkare, dietist, sjuksköterska, fysioterapeut m.fl. för att kunna stödja patienten att genomföra livsstilsförändringar. Dessa förändringar är viktiga för att må bättre och förbättra prognosen.