Rektusdiastas

Rektusdiastas (separation av de raka bukväggsmusklerna) är ett vanligt förekommande tillstånd, särskilt efter genomgången graviditet eller vid bukfetma.

Vissa patienter uppger att diastasen leder till en försämrad bålstabilitet och smärtor i bukvägg och/eller ländrygg. Ett avstånd mellan rektusmuskulaturen överstigande tre cm anses av vissa forskare och kirurger kunna leda till sådana symtom. Avstånd understigande tre cm betraktas som normalt. Rektusdiastas är ett tillstånd som i sig är ofarligt och det kan i många fall avhjälpas, helt eller delvis, med fysioterapi/fysisk träning. I de fall fysioterapi/fysisk träning i sex månader inte gett tillfredsställande resultat kan operation övervägas. Denna typ av kirurgi utförs på bland annat Ersta sjukhus.

Operation

Patienter som önskar operation av rektusdiastas om minst tre cm och som har symtom såsom bålinstabilitet, bukväggs- eller ländryggssmärta trots minst sex månaders fysioterapi/strukturerad fysisk träning kan remitteras till Kirurgmottagningen, Ersta sjukhus, för bedömning.

Kontakta din vårdcentral för remiss. Minst två år skall ha förflutit från senaste graviditet och du bör inte ha någon ytterligare gravididtetsönskan. För att operation skall bli aktuell bör du ha BMI<28 samt vara rökfri. 

Operationen görs med titthålsteknik och för att återställa funktionen i bukväggen. Utseendet påverkas i regel inte. 

Du som kallas till Kirurgmottagningen kommer att få träffa en sjuksköterska och en läkare. Du kommer att få berätta om dina besvär och bli undersökt av en kirurg. I vissa fall görs en röntgenundersökning vid ett senare tillfälle. Kirurgen gör en bedömning av ditt tillstånd och om kirurgi kan vara aktuell. 

I de fall du inte behandlats med fysioterapi/tränat aktivt i minst sex månader rekommenderas kontakt med valfri fysioterapeut före remiss till Kirurgmottagningen. Detta kan din vårdcentral ofta hjälpa dig med. Du kan också själv boka tid hos en fysioterapeut. Ersta sjukhus erbjuder postoperativt träningsprogram för rektusdiastaspatienter, men kan dessvärre inte erbjuda fysioterapi före operation.

Våra operationer

Läs om vilka fler operationer vi genomför vid Ersta sjukhus.

Läs mer om oss

Här hittar du information om vår kirurgi- och anestesiklinik.

Vår patientvägledare

Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår patientvägledare.