forskning

Jael Tall forskar om rektusdiastas

Biträdande överläkare, tillika doktorand vid Karolinska institutet, Jael Tall forskar på nya operationsmetoder för rektusdiastas. Nu söker hon fler patienter till forskningsstudien.

Rektusdiastas är vanligt förekommande och det innebär att de raka bukväggsmusklerna har glidit isär från varandra. Det uppstår ofta under graviditet och kvarstår i många fall långt efter förlossningen, men det kan också uppstå utan föregående graviditet.

– Majoriteten av de som söker vård för åkomman, till exempel genom att de upplever en svaghet i bålen och smärta i ryggen, är kvinnor som fött barn. Studier visar att så många som en tredjedel av kvinnor som fött barn har kvarvarande rektusdiastas 12 månader efter barnafödande, säger Jael Tall.

Rektusdiastas kan behandlas genom fysioterapi eller operation. Trots att tillståndet är vanligt förekommande så har det inte bedrivits särskilt mycket forskning inom området.

Rektusdiastas är något som kan drabba både kvinnor som män

– Många patienter vet inte var dom ska söka sig för att få hjälp. Bristen på kunskap gör också att det saknas tydliga riktlinjer för vård till patienter som upplever besvär kopplade till rektusdiastas. Behandlingsalternativen skiljer sig också åt mellan olika regioner i landet, säger Jael Tall.  

Sedan 2015 har kirurger på Ersta sjukhus genomfört titthålsoperation för att återställa anatomin i bukväggen, och på så vis lindra besvären orsakade av rektusdiastas. Operationen påverkar i regel inte utseendet.

– Mitt forskningsprojekt syftar till att öka kunskapen om rektusdiastas, med fokus på kirurgisk behandling. För närvarande pågår en studie av olika operationsmetoder som vi nu söker deltagare till. Resultaten av forskningsstudien tror vi kommer utgöra ett viktigt bidrag till detta eftersatta forskningsområde och vi hoppas också att det kommer leda till en mer jämlik vård, nationellt sett, säger Jael Tall.

På Ersta sjukhus implementeras dessutom just nu ett nytt arbetssätt som kommer stärka samarbetet mellan fysioterapeuter, kirurger och sjuksköterskor kring bedömning och omhändertagande av patienter som söker vård för rektusdiastas framåt.

Kriterier för att delta i denna studie:

  • Du behöver ha BMI <28.
  • Det ska ha gått ett år sedan du var gravid och du ska inte planera för fler graviditeter.
  • Du ska vara rökfri.
  • Du behöver även få en remiss av din läkare, alternativt skriva en egenremiss till Ersta sjukhus.

Intresserad av att delta i studien?

  • Vill du skapa en egenremiss för att delta i studien, ring 08-714 61 88.
  • Vill du remittera en patient till studien, ring 08-7146515.
  • Vid frågor om studien som sådan, mejla fou-enheten@erstadiakoni.se.