Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

För patient

Ersta sjukhus är ett offentligfinansierat sjukhus som drivs utan vinstsyfte. Som patient i Stockholms län landsting kan du välja vård på Ersta sjukhus. Du betalar patientavgift enligt landstingets taxa. Ersta sjukhus har också en försäkringsmottagning för dig som bor utanför Stockholm.

Kirurgi_miljö

Remiss

Söker du vård på Ersta sjukhus behöver du i de allra flesta fall remiss eftersom vi inte tar emot akuta besök. En remiss är också i ditt intresse som patient för att få hjälp med vidare vårdinsatser utanför Ersta sjukhus. För röntgenundersökning krävs remiss från behandlande läkare.

Om du kommer hit från ett annat län

Från den 1 januari 2015 gäller en ny patientlag som innebär fritt vårdval för öppenvård och kirurgi i hela landet. Läs mer under fliken "Valfrihet" i huvudmenyn.

Försäkringspatienter

Söker du som försäkringspatient anger du till din vårdsamordnare att du vill komma till Ersta sjukhus. På Ersta sjukhus har försäkringspatienter en egen handläggare som hjälper din vårdsamordnare och dig rätt till snabb vård.

| Fler

Kontakt

Ersta sjukhus
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 65 00