Så arbetar vi med patientnöjdhet

Det är viktigt för oss att du som besöker Ersta sjukhus är nöjd och att du får ett bra bemötande. För att få kännedom om vad våra patienter tycker genomför vi regelbundet patientnöjdhetsmätningar.

Genom att delta i patientnöjdhetsmätningar får du möjlighet att berätta hur du upplevde ditt besök hos oss. Dina synpunkter är en viktig informationskälla för hur vi ständigt kan förbättras och utvecklas utifrån ett patientperspektiv.

De här mätningarna görs

  • Vartannat år genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en nationell patientundersökning. Den riktas till ett urval av sjukhusets patienter inom specialiserad sluten- och öppenvård.
  • Egna mätningar genomförs på sjukhusets enheter. Fokus ligger på information, tillgänglighet, delaktighet och bemötande. 

Har du fått ett sms från oss?

Alla som besöker Ersta sjukhus blir erbjudna att svara på ett antal frågor efter sitt besök. Du som sedan tidigare har samtyckt till att få en sms-påminnelse inför besöket på Ersta sjukhus kommer automatiskt att få ett sms med en länk till frågorna. Personalen på sjukhuset kan ge dig mer information.

Så arbetar vi med resultat och uppföljning

Verksamheterna analyserar sina resultat och genomför förbättringsåtgärder. Ersta sjukhus har, i likhet med många andra sjukhus i landet, potential att förbättra informationen till patienterna samt öka patienternas delaktighet i vården. För att möta dessa behov startade Projekt Personcentrerad vård under våren 2019.

Svar på vanliga frågor

Varför gör ni patientnöjdhetsmätningar?

Våra patienters åsikter är viktiga för oss och vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre.

Läs hela svaret

Får min läkare/annan personal hos er reda på vad jag tycker?

Nej, alla svar är anonyma, vilket innebär att svaren inte kan kopplas till en enskild person.

Kan man fylla i enkäten på papper?

Nej, våra patientnöjdhetsmätningar är helt digitala.

Varför har jag fått en patientnöjdhetsmätning när jag ännu inte blivit opererad?

Du har fått sms om patientnöjdhetsmätning eftersom du besökt Kirurgmottagningen. Du kan välja att genomföra enkäten direkt eller vänta tills din operation ...

Läs hela svaret