Ersta sjukhus öppnar urologimottagning

I mitten av april planerar Ersta sjukhus öppna en urologimottagning på Fjällgatan 44.

Ylva Eriksson, överläkare och ansvarig för uppstarten av den nya urologimottagningen, berättar mer om den nya verksamheten.

Berätta – vad är urologi?

– Urologi handlar om sjukdomar och symtom från urinvägarna, från njurarna ner till urinröret, samt mäns könsorgan. Vi tar hand om cancer i dessa organ men också besvär som urinträngningar och svårigheter att kissa. Även om majoriteten av våra patienter är män tar vi hand om kvinnor med dessa typer av sjukdomar och besvär också.

bild på ylva erikssonVad kommer ni kunna erbjuda patienterna?

– På Ersta kommer vi att välkomna alla patienter som har urologiska besvär. Vi kommer också att hjälpa män med erektionsbesvär samt kvinnor och män med bäckensmärta och upprepade urinvägsinfektioner.

– Urologi behandlar åkommor som man som patient ibland tycker att det känns lite pinsamt att söka för – eller som man tvekar kring om det ens är ett besvär. Mitt budskap till de som funderar i de banorna är att de ska boka in en tid för undersökning. Alla förtjänar hjälp, och det finns mycket hjälp att få

Vem kan bli patient hos er?

– För att komma till oss behövs en remiss. I de flesta fall kommer den från husläkare men även akutmottagningar och sjukhusens urologkliniker skickar en hel del remisser för uppföljning och utredning. Man kan skriva en egenremiss också och då bedömer vi utifrån den information vi har om det föreligger behov av urologisk specialistbedömning. 

Vad ser du för fördelar med att starta urologimottagning på Ersta sjukhus?

– Det finns en stark organisation och mycket kunskap och stödfunktioner och man behöver inte uppfinna hjulet själv. Det finns också många andra specialiteter inom sjukhuset som man kan ha samarbeten med för att kunna göra patienternas omhändertagande så smidigt som möjligt. Dessutom har Ersta en otroligt stabil värdegrund som verkligen genomsyrar hela verksamheten uppifrån och ned, det märks nästan så fort man har gått innanför dörrarna här. 

– Framåt planerar vi även för en dagkirurgisk verksamhet då vi i första hand vill rikta in oss på de patientgrupper som har svårt att få hjälp på annat håll på grund av långa väntetider.

Kort om den nya urologimottagningen

  • Entré: Ersta sjukhus, Fjällgatan 44
  • Öppnar: Första patienten väntas kunna tas emot i mitten av april.
  • Remisser/egenremisser kommer kunna tas emot cirka en månad tidigare. När remisser kan tas emot informerar vi om det på denna hemsida.
Fasad Ersta sjukhus

Ersta sjukhus har tre entréer

För dig som ska besöka Ersta sjukhus är det viktigt att du är uppmärksam på vilken adress som gäller för ditt besök. Här finns alla avdelningar och mottagningar. Läs mer här >>

handskbeklädda händer med provrör

Ska du ta prov eller göra en provtagning?

I anslutning till Ersta sjukhus finns Karolinska Universitetslaboratoriet. Mer information >>

Sjukvårdspersonal skriver på dator

Ta hjälp av vår patientvägledare

Patientvägledaren kan svara på frågor om dina rättigheter i vården och förmedla kontakt med verksamheter som kan hjälpa dig.